/>

Bonus a Malus: Kompletní Průvodce

Bonus a Malus je systém, který slouží k ohodnocení řidičů v rámci povinného ručení a havarijního pojištění. V tomto článku se podrobně zaměříme na tento systém, vysvětlíme, jak funguje, jaké má dopady na pojistné a jaké faktory ovlivňují jeho hodnocení. Dále se podíváme na příklady z praxe a zodpovíme nejčastější otázky.

Co je to Bonus a Malus?

Bonus a Malus je systém, který slouží k ohodnocení řidičů podle jejich bezpečného a zodpovědného chování za volantem. Cílem tohoto systému je motivovat řidiče k bezpečné jízdě a odradit ty, kteří se řídí nezodpovědně.

 • Bonus představuje slevu na pojistném pro řidiče, kteří nemají žádné škody způsobené vlastní vinou.
 • Malus naopak znamená přirážku na pojistném pro řidiče, kteří způsobili škodu vlastní vinou.

Jak Bonus a Malus ovlivňuje pojistné?

Bonus a Malus může mít významný dopad na výši pojistného. Pojistitelé zohledňují systém Bonus a Malus při stanovování pojistného pro povinné ručení i havarijní pojištění. Výše bonusu nebo malusu závisí na různých faktorech, jako je například historie řidiče, počet způsobených škod, typ vozidla a další.

Faktory ovlivňující Bonus a Malus

 • Počet let bez škod
 • Počet škod způsobených vlastní vinou
 • Typ vozidla
 • Věk a zkušenosti řidiče
 • Historie pojistných událostí

Praktické příklady

Zde uvádíme několik praktických příkladů, jak systém Bonus a Malus může ovlivnit pojistné:

 • Příklad 1: Řidič s 10 lety bez škod může získat slevu až 50 % na pojistném díky bonusu.
 • Příklad 2: Řidič, který způsobil dvě škody vlastní vinou během posledních 5 let, může čelit malusu ve formě zvýšení pojistného o 20 %.

Potvrzení o pojistně škodním průběhu

Potvrzení o pojistně škodním průběhu je důležitý dokument, který představuje historii vašeho bonusu a malusu. Pojistitelé ho využívají k určení vaší míry rizika a následně k výpočtu ceny povinného ručení. Toto potvrzení byste měli požádat při změně pojišťovny nebo při prodeji vozidla.

Potvrzení o pojistně škodním průběhu obsahuje:

 • Informace o vaší pojistné historii (počet let bez škod)
 • Vaši aktuální bonusovou a malusovou třídu
 • Případné škody a jejich datum
 • Počet let, které jste byli u daného pojišťovacího subjektu

Tento dokument je důkazem vaší řidičské historie a může vám pomoci získat nižší cenu za povinné ručení při přechodu k jinému pojistiteli. Požádejte o něj svou stávající pojišťovnu při změně pojišťovny nebo při prodeji vozidla, kdy ho předáte novému majiteli vozidla.

Být zodpovědným řidičem se vyplatí

Zodpovědná jízda a dodržování pravidel silničního provozu je nejen základem bezpečnosti, ale také klíčem k udržení dobrého bonusu a malusu.

Být zodpovědným řidičem zahrnuje:

 • Dodržování předpisů a omezení rychlosti
 • Bezpečná jízda podle aktuálních podmínek a stavu vozovky
 • Řízení vozidla v dobrém technickém stavu (pravidelná údržba, povinná výbava, světla)
 • Řízení bez vlivu alkoholu či drog
 • Užívání bezpečnostních prvků, jako jsou bezpečnostní pásy a dětské autosedačky

Zodpovědná jízda nejen snižuje riziko nehod a škod, ale také přispívá k udržení nižších cen povinného ručení. Řidiči s dlouholetou historií bez škod mohou dosáhnout výrazných úspor na povinném ručení, což je odměna zajejich bezpečnou a zodpovědnou jízdu. Kromě toho může zodpovědný řidič získat další výhody, jako jsou slevy na havarijní pojištění nebo přístup k lepším pojistným balíčkům s rozšířeným krytím.

Několik užitečných tipů, jak udržet svůj bonus a malus na dobré úrovni:

 1. Věnujte pozornost vzdělávání a zlepšování svých řidičských dovedností.
 2. V případě menších škod zvažte, zda je vhodné se obrátit na pojišťovnu, nebo zda je lepší škodu uhradit z vlastní kapsy a udržet si bonus.
 3. Sledujte lhůty pro uplatnění bonusu a malusu, pokud měníte pojišťovnu, abyste neztratili své nároky.
 4. Při prodeji vozidla nezapomeňte požádat svou pojišťovnu o potvrzení o pojistně škodním průběhu a předat jej novému majiteli.
 5. Zvažte investici do bezpečnostních prvků pro své vozidlo, jako je zabezpečovací zařízení, parkovací senzory nebo asistenční systémy, které mohou snížit riziko nehod.

Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe pochopit systém Bonus a Malus a jak ovlivňuje povinné ručení a havarijní pojištění.

A nezapomeňte: Bezpečná a zodpovědná jízda je nejen výhodná pro vás, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu.

Související témata k pročtení

Často kladené otázky

Jak zjistím, jaký mám bonus nebo malus?

Výši bonusu nebo malusu zjistíte u svého pojistitele. Pojistitelé mají různé stupnice bonusů a malusů, a tak se může hodnota lišit mezi jednotlivými společnostmi.

Mohu si převést bonus či malus mezi různými pojišťovnami?

Ano, bonus nebo malus můžete převést mezi různými pojišťovnami při změně pojistitele. Většina pojišťoven respektuje bonusy a malusy získané u konkurence.

Může mít systém Bonus a Malus dopad na havarijní pojištění?

Ano, Bonus a Malus může ovlivnit i havarijní pojištění, protože pojistitelé mohou zohledňovat historii škod při stanovování pojistného.

Jak mohu zlepšit svůj bonus?

Nejlepší způsob, jak zlepšit svůj bonus, je jezdit bezpečně a zodpovědně, aby nedocházelo k nehodám způsobeným vlastní vinou. Dlouhodobě bez škod získáváte vyšší bonus a tím i lepší slevu na pojistném.

Jaký je rozdíl mezi bonusovým a malusovým systémem?

Bonusový systém je systém slev, který odměňuje řidiče za bezpečnou a zodpovědnou jízdu, zatímco malusový systém představuje přirážku na pojistném pro řidiče, kteří způsobili škodu vlastní vinou. Tedy bonus je odměna a malus je trest za chování řidiče za volantem.

Jaký je význam systému Bonus a Malus v kontextu povinného ručení?

Systém Bonus a Malus pomáhá pojistitelům spravedlivě stanovit pojistné pro povinné ručení na základě historie škod a chování řidiče za volantem. Bezpeční řidiči jsou odměněni slevou na pojistném, zatímco nezodpovědní řidiči čelí zvýšenému pojistnému.

Jak funguje bonusová a malusová třída?

Bonusová a malusová třída ovlivňuje cenu povinného ručení. Řidiči s dlouhodobou historií bez škod mají nižší bonusovou třídu a nižší cenu povinného ručení. Naopak, řidiči s historií škod mají vyšší malusovou třídu a vyšší cenu povinného ručení.

Co se stane s mým bonusem a malusem, když prodám své vozidlo?

Při prodeji vozidla byste měli požádat svou pojišťovnu o potvrzení o pojistně škodním průběhu, který obsahuje informace o vaší pojistné historii, bonusové a malusové třídě. Tento dokument předáte novému majiteli vozidla, který tak bude mít přehled o pojistné historii vozidla. Váš bonus a malus může být převeden na nové vozidlo, pokud si ho pořídíte.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění