Nejlevnější pojištění vozidel na trhu

 • Porovnejte si povinné ručení
 • Získejte nejvýhodnější nabídky
 • Ušetřete několik procent z ceny
Srovnat nabídky pojišťoven

Naposledy s námi ušetrila: DanaPraha
Ušetřeno 20 € na povinném ručení.

 • Pojištění za méně než polovinu ceny? I to je možné!
 • Porovnejte si nabídky pojišťoven
 • Pojištění vozidel můžete uzavřít online

Srovnání pojištění vozidel na BezvaPojištění.cz

Díky našemu portálu BezvaPojištění.cz si můžete srovnat nabídky pojišťoven a vybrat si tu nejvýhodnější nabídku pojištění pro Vaše vozidlo. Sjednat si můžete nejen povinné ručení, ale také i havarijní pojištění. Hlavní výhodou jsou bezkonkurenční ceny, přehledná nabídka a úspora času díky sjednání z pohodlí domova.

Typy pojištění vozidel

Pojištění auta je zákonem dané pojištění vozidla, které musí mít sjednáno každý majitel vozidla zapsaného v registru vozidel. Hlavními typy pojištění vozidel jsou:

 1. Povinné ručení - zákonem stanovené pojištění vozidla, bez kterého nemůžete v Česku vyjet na silnici. Chrání zdraví a majetek třetích osob, jimž byla provozem vozidla způsobena újma.
 2. Havarijní pojištění - dobrovolné pojištění, které kryje škody na vlastním vozidle způsobené nehodou, vandalismem, krádeží nebo živelními událostmi.

Důležitost pojištění vozidla

Mít pojištění vozidla je důležité z několika důvodů:

 1. Zákonná povinnost - v České republice je povinné ručení zákonem stanovenou povinností pro všechny majitele vozidel.
 2. Finanční ochrana - pojištění vozidla poskytuje finanční ochranu majiteli vozidla nebo třetím stranám v případě škod způsobených provozem vozidla.
 3. Pokuty - nepojištěné vozidlo může vést k vysokým pokutám a dalším sankcím.

Příklady situací, kdy pojištění vozidla poskytuje finanční ochranu

 1. Dopravní nehoda - pokud způsobíte dopravní nehodu, povinné ručení pokryje škody na zdraví a majetku třetích osob. Havarijní pojištění pokryje škody na vlastním vozidle.
 2. Krádež vozidla - havarijní pojištění může pokrýt náklady spojené s krádeží vozidla nebo jeho částí.
 3. Vandalismus - havarijní pojištění může kryt škody způsobené vandalismem, například poškození laku nebo čelního skla.
 4. Živelní události - havarijní pojištění může pokrýt škody způsobené živelními událostmi, jako jsou povodně, požáry nebo kroupy.

  Mít pojištění vozidla je nejen zákonnou povinností, ale také způsobem, jak chránit svůj majetek a finanční zájmy. Před sjednáním pojištění je důležité porovnat nabídky různých pojišťoven a zvážit, jaké typy krytí nejlépe vyhovují vašim potřebám.

Nejlevnější pojištění nemusí být nejlepší

Levné pojištění vozidel může mít několik omezení, která byste měli zvážit před sjednáním takového pojištění:

 • Nižší limity krytí: Levné pojistky často nabízejí nižší limity krytí, což znamená, že v případě škody může být krytá částka nižší než skutečná hodnota škody.
 • Vyšší spoluúčast: Levné pojistky mohou mít vyšší spoluúčast, což znamená, že budete muset zaplatit větší část škody než u dražších pojistek.
 • Omezené asistenční služby: Levné pojistky mohou mít omezené nebo žádné asistenční služby, jako je například asistence při poruše vozidla nebo odtah vozidla.
 • Menší rozsah krytí: Levné pojistky mohou kryt pouze základní rizika, jako jsou škody způsobené dopravními nehodami, a nemusí zahrnovat další rizika, jako je vandalismus, krádež nebo poškození čelního skla.

Při výběru pojištění vozidla je důležité zvážit, jaké rizika chcete kryt a jakou částku jste ochotni zaplatit za pojištění. Levné pojistky mohou být vhodné pro ty, kteří hledají základní krytí a chtějí ušetřit peníze, zatímco dražší pojistky mohou nabízet lepší ochranu a služby pro majitele vozidel, kteří jsou ochotni za to zaplatit.

Pokuta za nepojištěné auto a jak ji předejít

V České republice je povinné ručení zákonem stanovené pojištění vozidla, bez kterého nemůžete vyjet na silnici. Pokud se rozhodnete nepojištěné auto používat, vystavujete se riziku vysokých pokut. Pokuta za nepojištěné auto může dosáhnout až 40 000 Kč. Tato vysoká pokuta hrozí i v případě, že je vaše auto nepojištěné třeba jen pouhý týden.

Jak předejít pokutám za nepojištění vozidla

Aby se majitelé vozidel vyhnuli pokutám za nepojištění vozidla, je důležité dodržovat následující kroky:

 • Pravidelné kontroly platnosti pojištění - Ujistěte se, že je vaše povinné ručení stále platné.
 • Sjednání nového pojištění před vypršením starého - Ke zrušení pojistky na auto je potřeba nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období zaslat pojišťovně výpověď. Výpověď i následné sjednání nového pojištění lze vyřídit online.
 • Aplikace - Využijte aplikace, které vás upozorní na končící pojištění. Např. https://www.zelenakarta.cz/

Kolik stojí pojištění vozidla?

Cena pojištění auta se může lišit v závislosti na různých faktorech. V tomto článku se podíváme na faktory, které ovlivňují cenu pojištění vozidla, a nabídneme tipy a rady, jak ušetřit na pojištění vozidla.

Faktory ovlivňující cenu pojištění vozidla

Několik faktorů ovlivňuje cenu pojištění vozidla, mezi něž patří:

 • Typ vozidla: Některé vozy jsou dražší na pojištění než jiné, například kvůli vyšší hodnotě nebo vyššímu riziku odcizení.
 • Věk řidiče: Mladší řidiči obvykle platí vyšší pojistné, protože mají méně zkušeností a vyšší riziko nehod.
 • Historie pojistných událostí: Řidiči s historií nehod nebo pojistných událostí mohou platit vyšší pojistné, protože jsou považováni za vyšší riziko.
 • Místo bydliště: V některých oblastech může být vyšší riziko nehod nebo odcizení vozidel, což může vést k vyššímu pojistnému.

  Jak ušetřit na pojištění vozidla

  Existuje několik způsobů, jak ušetřit na pojištění vozidla:

  1. Srovnávače cen: Využijte online srovnávače cen, jako je bezvapojisteni.cz, které vám pomohou najít nejlepší nabídky pojištění vozidla.
  2. Využití slev a bonusů: Některé pojišťovny nabízejí slevy a bonusy za bezpečné řízení, věrnost zákazníků nebo za sjednání více pojištění u stejné pojišťovny.
  3. Sjednání balíčku pojištění: Zvažte sjednání balíčku pojištění, který zahrnuje povinné ručení a havarijní pojištění, což může být levnější než sjednání obou pojištění zvlášť.

  Chcete vědet více o pojištění vozidel?

  Pro další informace o pojištění vozidel můžete navštívit následující odkazy:


Nejčastější otázky a odpovědi

Je možné zřídit si povinné ručení online?

Ano, je to dokonce velmi výhodné, a to jak z hlediska časového, tak i finančního, protože pojišťovny často nabízejí slevy na pojištění vozidel sjednané online. Stačí do formuláře zadat parametry svého auta (viz Jak se tvoří cena povinného ručení), osobní údaje jako PSČ, věk a pohlaví, dále vyplníte dobu, po kterou jezdíte bez nehod, celkovou délku předchozích pojištění, celkový počet pojistných případů a vyjde vám cena zákonného pojištění u pojišťoven, které službu podporují. Poté stačí u příslušné pojišťovny dát sjednat povinné ručení online. Tento způsob je velice rychlý a jednoduchý.

Platí pojištění vozidla vyřízené v ČR i v zahraničí?

Zelená karta vyřízená v České republice platí ve státech, které jsou uvedeny v seznamu v prováděcí vyhlášce ministerstva financí a ve všech zemích evropského hospodářského prostoru. Na první straně Zelené karty jsou značky států (tyto země jsou členy Rady kanceláří). Pokud není značka státu přeškrtnutá, platí v dané zemi povinné ručení sjednané v ČR. To umožňuje provoz vozidla na území státu. V opačném případě (pokud by vaše Zelená karta nebyla v daném státě platná) byste museli uhradit poplatek, tzv. hraniční pojištění, abyste mohli s vozidlem do země vstoupit a používat ho zde.

Musí mít povinné ručení opravdu každé vozidlo?

Existují zákonné výjimky, které nemusí mít vyřízené povinné ručení v ČR. Patří sem vozidla:

 • zahraničního vlastníka, který má platnou zelenou kartu, vyřízenou ve státě odkud pochází, a která zároveň platí na území České republiky.
 • policie České republiky a útvarů kriminální policie
 • složek integrovaného záchranného systému
 • bezpečnostní informační služby
 • Ministerstva obrany provozovaná vojenským zpravodajstvím
 • provozovaná Úřadem pro zahraniční styky
 • sborů dobrovolných hasičů

Jak funguje tzv. asistenční služba?

Asistenční služby nabízejí pojišťovny v rámci povinného ručení. Jde o poskytnutí pomoci při poškození vozidla. Rozsah této služby se u jednotlivých pojišťoven liší, některé úkony jsou zdarma, některé jsou zpoplatněné. Ceny a limity, stejně jako rozsah a rychlost poskytnutí asistenčních služeb má každá pojišťovna nastaveny jinak. Obvykle máte možnost za příplatek rozšířit poskytované asistenční služby. S čím vám pomůže asistenční služba:

 • příjezd k poškozenému vozu (zdarma v rámci pojištění)a oprava vozu na místě nehody, popřípadě odtažení vozu.
 • Proplacení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že oprava trvá déle nebo se vozidlo nepodaří zprovoznit (podmínky se různí u každé pojišťovny)
 • Úhrada nákladů na cestu domů nebo do původního cíle (podmínky a limity této služby jsou různé)
 • Půjčka na nečekané výdaje
 • Právní pomoc (jen některé pojišťovny)

Mohu zahrnout povinné ručení do účetnictví jako náklady?

Za předpokladu, že je vozidlo vloženo do majetku firmy, je povinné ručení uznatelným účetním nákladem.

Kolik mám času na vyřízení zákonného pojištění pro svůj vůz?

Pojištění motorového vozidla musíte mít vyřízeno do 14 dní od chvíle zániku předchozího pojištění nebo od chvíle, kdy vozidlo začne splňovat podmínky, které vlastníkovi ukládají povinnost založit povinné ručení. Pokud nebude sjednáno nové pojištění vozidla do této lhůty, musí být nejpozději ve stejném čase odevzdáno osvědčení o registraci a státní poznávací značka (případně osvědčení o technickém průkazu) příslušnému orgánu.

Co vše je uhrazeno z povinného ručení?

Povinné ručení se vztahuje na škody způsobené provozem vozidla, které je předmětem pojištění. To znamená, že podle zákona pojišťovna uhradí újmu na zdraví (také usmrcení) nebo majetku způsobenou druhé osobě a také náklady na právní zastoupení poškozené osoby. Pojišťovna uhradí škody až do výše 35 000 000,- Kč, limit je možno za příplatek zvednout až na 100 000 000,- Kč. Pojišťovna nehradí škodu v případě, že se prokáže, že: škoda byla způsobena úmyslně; vozidlo nebylo technicky způsobilé k provozu; řidič se bezdůvodně odmítl podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu nebo omamných látek; vozidlo bylo použito neoprávněně, atd. podle zákona č. 168/1999 sb.

Jak odstoupím od smlouvy, pokud chci změnit pojišťovnu?

Jestliže chcete změnit pojišťovnu, musíte mít nejdříve ukončeno povinné ručení u současné pojišťovny. To se provádí podáním písemné výpovědi ke konci pojistného období. Pojistné období trvá jeden rok a výpověď musíte doručit alespoň šest týdnů před jeho koncem. Pojištění tedy nelze vypovědět kdykoli v průběhu pojistného období, ale až k jeho konci. Ve zvláštních případech lze pojištění ukončit i jindy. Mohou to být tyto případy: pojišťovna upraví výši cen a pojistník s výší nesouhlasí; výpověď je podána do dvou měsíců od sjednání pojištění; vzájemná dohoda obou stran; vozidlo již fyzicky neexistuje, atd.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění