/>

Darování auta v rodině: kompletní průvodce

Darování auta v rodině je častým jevem, když chcete předat své vozidlo blízkému příbuznému bez nutnosti prodeje. Tento proces má svá pravidla a postupy, které je třeba dodržet, aby bylo darování v souladu se zákonem. V tomto článku se podrobně seznámíte s jednotlivými kroky a informacemi spojenými s darováním auta v rodině. Navíc zde najdete i časté otázky a odpovědi pro získání uceleného přehledu.

Krok za krokem: Jak darovat auto v rodině

Proces darování auta v rodině pozostává z několika kroků:

 1. Zjistěte, jaké dokumenty budete potřebovat: Při darování auta je nutné předložit několik dokumentů. Technický průkaz vozidla je nezbytný pro potvrzení technických specifikací auta, jeho stavu a ročníku výroby. Doklad o emisní kontrole je důležitý pro potvrzení, že auto splňuje ekologické normy. Kromě toho budete potřebovat také doklady prokazující vlastnictví vozidla, jako je například smlouva o koupi.
 2. Zajistěte platné pojištění vozidla: Nový vlastník musí mít platné povinné ručení. Povinné ručení je základní pojištění, které kryje škody způsobené třetí osobě. Více informací o povinném ručení naleznete zde.
 3. Vypracujte darovací smlouvu: Tento dokument musí obsahovat údaje o obou stranách (jméno, adresa, rodné číslo), popis vozidla (značka, model, VIN číslo, rok výroby) a podmínky darování. Je důležité, aby byl tento dokument podepsán oběma stranami.
 4. Vezměte auto na technickou kontrolu: Před přepisem auta je nutné absolvovat technickou kontrolu na STK. Tím se ověří, že auto je v provozuschopném stavu. Během kontroly se prověří různé aspekty vozidla, jako je stav brzd, světel, pneumatik a dalších důležitých součástí.
 5. Předložte potřebné dokumenty na dopravní inspektorát: Po úspěšném absolvování technické kontroly předložte všechny potřebné dokumenty na dopravní inspektorát. Mezi tyto dokumenty patří technický průkaz, doklad o emisní kontrole, darovací smlouva a doklad o platném pojištění. Po předložení těchto dokumentů a zaplacení poplatku za přepis vozidla na nového majitele bude proveden přepis vozidla.
 6. Zaplaťte ekologickou daň: Pokud vozidlo splňuje určitou emisní normu, může být od vás vyžadována ekologická daň. Výše této daně se liší v závislosti na emisní normě auta.
 7. Potvrďte přepis auta: Po zaplacení všech poplatků a daní a předložení všech potřebných dokumentů bude proveden přepis auta. Po úspěšném přepisu dostane nový majitel aktualizovaný technický průkaz, který potvrzuje jeho vlastnictví vozidla.

Přepis auta na rodinného příslušníka - dokumenty

Pokud chcete přepsat auto na člena rodiny, budete muset předložit několik důležitých dokumentů. Zde je seznam dokumentů, které budete potřebovat:

 • Darovací smlouva: Tento dokument potvrzuje, že darovatel (předchozí majitel) souhlasí s předáním vozidla darovanci (novému majiteli). Smlouva musí obsahovat několik důležitých informací, včetně jména a adresy obou stran, popisu darovaného vozidla, a datumu a místa podpisu smlouvy.
 • Technický průkaz vozidla: Tento dokument obsahuje technické informace o vozidle, včetně jeho značky a modelu, ročníku výroby, VIN čísla a dalších důležitých údajů.
 • Potvrzení o technické kontrole: Před přepisem auta musíte ještě na STK na evidenční kontrolu. To je nutné pro potvrzení, že auto je v technicky dobrém stavu a splňuje všechny platné bezpečnostní a ekologické normy.
 • Platné povinné ručení: Nový majitel musí uzavřít novou smlouvu o povinném ručení. Bez této smlouvy není možné vozidlo přihlásit.

Vzor darovací smlouvy

Smlouva musí obsahovat údaje o dárci, obdarovaném, popis auta, podmínky darování a podpisy obou stran.

 • Jméno a adresa darovatele a darovance
 • Podrobný popis darovaného vozidla, včetně značky, modelu, ročníku výroby, VIN čísla, a dalších technických údajů
 • Datum a místo uzavření smlouvy
 • Podpis obou stran

Stáhnout vzor darovací smlouvy na auto v PDF

Stáhnout vzor darovací smlouvy na auto ve Wordu (.docx)

Poplatky a daně při darování auta

Při darování auta se musíte vypořádat s několika poplatky a daněmi. Tyto poplatky mohou zahrnovat:

 • Poplatek za přepis vozidla: Tento poplatek se platí na dopravním inspektorátu při přihlašování vozidla na nového majitele.
 • Poplatek za technickou kontrolu: Tento poplatek se platí na STK při evidenční kontrole vozidla.
 • Daň z darování: Pokud hodnota darovaného vozidla přesáhne určitou částku, může být darování zdaněno. Výše daně závisí na hodnotě vozidla a na tom, jak blízko jsou si darovatel a darovanec příbuzní. Daňové sazby a výjimky jsou stanoveny zákonem o dani z příjmů.
 • Ekologická daň: Pokud vozidlo nesplňuje určité ekologické normy, může být na něj uvalena ekologická daň. Tato daň je určena na základě emisí CO2 a dalších škodlivých látek, které vozidlo produkuje.

Ekologická daň

Ekologická daň je určena na základě emisí škodlivých látek, které vozidlo produkuje. Čím vyšší jsou emise, tím vyšší je daň. Tato daň se platí jednorázově při přihlášení vozidla na nového majitele. Níže naleznete tabulku s aktuálními sazbami ekologické daně:

Emisní norma Ekologická daň
Euro 0 10 000 Kč
Euro 1 5 000 Kč
Euro 2 3 000 Kč
Euro 3 0 Kč

Pokud máte vozidlo, které splňuje určité ekologické normy, můžete být z této daně osvobozeni. Tato výjimka se týká zejména vozidel s nízkými emisemi CO2 a vozidel s alternativními pohonnými systémy, jako jsou například elektromobily nebo vozy na CNG.

Praktické tipy k darování

 • Rychle a správně vyřiďte všechny potřebné dokumenty. K tomu patří darovací smlouva, žádost o přihlášení vozidla a nové povinné ručení. Tyto dokumenty jsou základem celého procesu a je důležité je mít v pořádku.
 • Věnujte pozornost detailům. Při převodu vlastnictví auta je důležité dbát na všechny detaily, aby se předešlo možným problémům v budoucnu.
 • Nepodceňujte časovou náročnost. I když se může zdát, že proces darování auta je jednoduchý, může být časově náročný. Ujistěte se, že máte dostatek času na to, aby bylo vše správně vyřízeno.
 • Neváhejte se obrátit na odborníky. Pokud máte jakékoliv pochybnosti nebo otázky, neváhejte se obrátit na odborníky v oblasti automobilového práva nebo pojištění.

Darování auta v rodině je proces, který vyžaduje dodržení určitých kroků a pravidel. Přestože se může zdát komplikovaný, pokud budete postupovat podle pokynů a rad v tomto průvodci, měli byste být schopni darovat auto bez jakýchkoliv problémů.

Důležité je věnovat pozornost detailům, jako je správné vyplnění darovací smlouvy, včasné přihlášení vozidla na úřadě a uzavření nového povinného ručení. Dodržování těchto kroků zajistí hladký průběh darování a minimalizuje možná rizika a komplikace.

Nejčastější otázky a odpovědi

Musím platit daň z darování, pokud daruji auto rodinnému příslušníkovi?

Daň z darování se vztahuje na všechny dary, jejichž hodnota přesahuje určitou částku. Pokud hodnota darovaného auta nepřesahuje tuto částku, nemusíte daň z darování platit.

Je možné darovat auto, které je na leasing?

Pokud je auto na leasing, může být jeho darování komplikovanější. Nejprve musíte získat souhlas leasingové společnosti.

Musím platit ekologickou daň, pokud daruji auto?

Ekologická daň se platí při přihlášení vozidla na nového majitele. Pokud vozidlo splňuje určité ekologické normy, můžete být z této daně osvobozeni.

Jaké jsou povinnosti obdarovaného při darování auta?

Obdarovaný musí auto přihlásit na úřadě, uzavřít nové povinné ručení a vyžádat nový technický průkaz.

Co se stane s povinným ručením při darování auta?

Při změně vlastníka se ručení předchozího vlastníka automaticky zruší. Nový vlastník musí uzavřít nové ručení.

Kolik času mám na přihlášení darovaného auta na úřadě?

Přihlášení vozidla je potřeba provést do 10 pracovních dnů od předání auta.

Kde mohu zaplatit poplatky spojené s darováním auta?

Poplatek za přepis vozidla se platí na dopravním inspektorátu při přihlašování vozidla na nového majitele. Poplatek za technickou kontrolu se platí na STK. Daň z darování se platí na finančním úřadě.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění