/>

Hasičská vzájemná pojišťovna (HVP) - povinné ručení

HVP povinne ruceni

Povinné ručení je základním typem pojištění, které musí mít každý provozovatel motorového vozidla v České republice. Jeho hlavním účelem je krytí újm, které mohou být způsobeny třetím osobám provozem vozidla.

Jednou z možností, kde si můžete sjednat povinné ručení, je Hasičská vzájemná pojišťovna (HVP).

HVP nabízí několik variant povinného ručení, a to:

STANDARD

Tato varianta je základním balíčkem, který poskytuje minimální pokrytí požadované zákonem. Kryje újmu na zdraví nebo usmrcení třetí osoby až do výše 35 milionů Kč a újmu na věci až do výše 35 milionů Kč. Tento balíček také zahrnuje úrazové pojištění posádky a asistenční služby.

NADSTANDARD

NADSTANDARD je rozšířená varianta, která nabízí vyšší pokrytí než STANDARD. Kromě základního pokrytí zahrnuje také krytí újmy na zdraví nebo usmrcení třetí osoby až do výše 70 milionů Kč a újmu na věci až do výše 70 milionů Kč. Tento balíček také zahrnuje úrazové pojištění posádky a asistenční služby.

EXKLUZIV

EXKLUZIV je nejvyšší varianta, která nabízí nejvyšší možné pokrytí. Zahrnuje krytí újmy na zdraví nebo usmrcení třetí osoby až do výše 100 milionů Kč a újmu na věci až do výše 100 milionů Kč. Tento balíček také zahrnuje úrazové pojištění posádky a asistenční služby.

Všechny varianty povinného ručení od HVP zahrnují asistenční služby zdarma v rámci povinného ručení pro vozidla do 3,5 tuny a motocykly.

Pokud jde o územní platnost, všechny varianty povinného ručení od HVP platí v celé Evropě a v České republice.

Jak vybrat správnou variantu povinného ručení?

Při výběru správné varianty povinného ručení je důležité zvážit vaše individuální potřeby a preference. Pokud hledáte základní ochranu bez dalších doplňkových služeb, může být pro vás vhodná základní varianta povinného ručení. Pokud byste ocenili asistenční služby nebo další doplňkové pojištění, můžete zvážit varianty s těmito službami.

Pro srovnání cen povinného ručení od různých pojišťoven můžete využít porovnání povinného ručení. Tento nástroj vám umožní najít nejlepší nabídku na trhu a ušetřit na pojistném.

Asistenčné služby od Hasičské vzájemné pojišťovny (HVP)

Asistenční služby od HVP jsou dostupné zdarma jako součást povinného ručení pro vozidla do i nad 3,5 tuny, včetně motocyklů.

Jednou z asistenčních služeb je technická asistence. Tato služba zahrnuje pomoc v případě poruchy vozidla, jako je například vyproštění z kalamitních situací, odtažení vozidla do nejbližšího servisu nebo poskytnutí náhradního vozidla.

Nebo také i úschova vozidla, zajištění náhradní přepravy, asistence v případě nehody v zahraničí, zajištění ubytování.

V případě potřeby asistenčních služeb od Kooperativa můžete využít následující telefonní čísla:

 1. Asistenční služba
  • ČR:+420 1220
  • Zahraničí:+420 266 799 779
  • NONSTOP: 24 hodin / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce
 2. 1224 (linka pomoci řidičům)

Doplňková pojištění od Hasičské vzájemné pojišťovny (HVP)

Hasičská vzájemná pojišťovna (HVP) nabízí nejen povinné ručení, ale také širokou škálu doplňkových pojištění, která mohou poskytnout komplexní ochranu pro vaše vozidlo a jeho posádku. Tyto doplňkové služby jsou navrženy tak, aby pokryly různé potřeby a situace, které mohou nastat během provozu vozidla.

 • Pojištění skel

  Pojištění skel je určeno k pokrytí nákladů na opravu nebo výměnu poškozených skel vozidla. To může být zvláště užitečné v případě, že dojde k poškození čelního skla nebo jiných skel na vašem vozidle, například v důsledku kamínku vyhozeného z vozovky.

 • Úrazové pojištění dopravních osob

  Toto pojištění poskytuje finanční krytí v případě, že by došlo k úrazu cestujících během jízdy vozidlem. Může pokrýt náklady na léčbu, hospitalizaci nebo dokonce kompenzaci za trvalé následky úrazu.

 • Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby

  Pokud se vám stane, že vaše zavazadla nebo osobní věci jsou odcizeny z vozidla nebo jsou poškozeny během nehody, toto pojištění vám může pomoci pokrýt náklady na jejich nahrazení.

 • Pojištění proti odcizení celého vozidla

  Toto pojištění je navrženo tak, aby poskytlo finanční krytí v případě, že by bylo vaše vozidlo odcizeno.

 • Pojištění proti živelnímu poškození a střetu se zvěří

  Toto pojištění pokrývá škody na vozidle způsobené živelními událostmi, jako jsou například bouřky, povodně, požáry, nebo škody způsobené střetem se zvěří.

 • Dodatečné asistenční služby

  HVP také nabízí možnost sjednat si dodatečné asistenční služby, které mohou zahrnovat například asistenci při poruše vozidla, odtah vozidla, zajištění náhradního vozidla a mnoho dalších.


Kontaktní informace HVP pojišťovny

Pokud potřebujete s něčím pomoci nebo máte dotazy ohledně povinného ručení, můžete se obrátit na jejich kontaktní centrum.

Adresa

HVP pojišťovnu můžete kontaktovat poštou na adrese:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Generální ředitelství
Římská 2135/45
120 00 Praha 2
Telefonní číslo

Pokud potřebujete telefonicky komunikovat s HVP pojišťovnou, můžete využít telefonní číslo:

+420 222 119 119
E-mail

Pro e-mailovou komunikaci můžete využít následující e-mailovou adresu:

info@hvp.cz
Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění