/>

Přepis auta - Kompletní Průvodce

Jak přepis auta probíhá

Přepis auta probíhá na registru vozidel, který najdete na každém úřadu obce s rozšířenou působností. K přepisu je nutné doložit příslušné dokumenty, jako je kupní smlouva a vyplnit přihlášku k registraci vozidla. Přihlášku je možné stáhnout z webových stránek úřadu a vyplnit ji doma nebo ji nechat vyplnit až při návštěvě úřadu.

Jak postupovat při přepisu auta:

Při přepisu auta je třeba mít připraveny následující dokumenty:

 1. Doklad totožnosti v originále bývalého a nového vlastníka (OP nebo pas) - obě strany musí prokázat svou totožnost platným dokladem.
 2. Kompletní dokumenty k autu – osvědčení o registraci vozidel (malý technický průkaz) a velký technický průkaz.
 3. Platnou zelenou kartu - doklad o povinném ručení vozidla. Více informací o zelené kartě naleznete zde.
 4. Občanský průkaz - pro ověření adresy trvalého bydliště.
 5. Protokol o evidenční kontrole - potvrzení o provedení evidenční kontroly vozidla.
 6. Kupní, leasingová smlouva nebo faktura - doklad o převodu vlastnictví vozidla mezi bývalým a novým vlastníkem.
 7. Potvrzení o úhradě správného poplatku (800 Kč) - důkaz o zaplacení poplatku za přepis vozidla.
 8. Vyplněnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla - formulář pro žádost o přepis vozidla.

V případě, že některá ze stran není přítomna při přepisu vozidla, je nutné mít také úředně ověřenou plnou moc k přepisu automobilu. Více informací o plné moci naleznete zde.

Přepis vozidla můžete realizovat na úřadě s rozšířenou působností, konkrétně na odboru dopravy.

Termín a pokuty za přepis auta

Při koupi nebo prodeji automobilu je důležité nezapomenout na přepis auta. Přepis vozidla je nutné udělat do 10 dnů od podepsání kupní smlouvy. Pokud se auto nepřepíše v termínu, hrozí pokuta až do výše 50 000 korun

Úřad s rozšířenou působností

Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn provádět přepis vozidla. Na těchto úřadech najdete odbor dopravy, který se zabývá přepisy vozidel a dalšími souvisejícími agendami.

Při návštěvě úřadu s rozšířenou působností je důležité mít všechny tyto dokumenty s sebou. Pokud máte všechny potřebné doklady, celý proces by měl trvat zhruba 20 minut.

Lhůta na přepis vozidla

Po podpisu kupní smlouvy máte na přepis vozidla 10 dní. Je důležité dodržet tuto lhůtu, aby nedošlo k problémům s úřady či pojišťovnami.

Cena přepisu auta

Samotný přepis vozidla stojí 800 Kč. Tento poplatek je nutné uhradit při návštěvě úřadu s rozšířenou působností.

Doporučení pro prodávajícího a kupujícího

Aby byl přepis vozidla co nejbezpečnější a bezproblémový, doporučuje se, aby se prodávající a kupující sešli společně na úřadě s rozšířenou působností a přepis vozidla provedli společně. Tímto způsobem se mohou vyhnout možným nedorozuměním či problémům v budoucnu.

V případě, že si nejste jisti postupem při přepisu auta, můžete využít služeb specializovaných firem, které vám s přepisem vozidla pomohou. Tyto společnosti za vás zařídí veškeré potřebné kroky a odvedou poplatky úřadu.

Změny v roce 2023

V roce 2023 došlo k několika změnám v pravidlech pro přepis auta. Mezi hlavní změny patří možnost elektronického zápisu vozidla do registru vozidel, změna v předkládání protokolu o technické (evidenční) prohlídce, omezení platnosti evidenční prohlídky na jeden rok a stanovení správního poplatku za přepis auta na 800 Kč. Tyto změny usnadňují a zrychlují proces přepisu vozidla na nového majitele.

Od 1. března 2023 již nemusíte předkládat protokol o technické (evidenční) prohlídce, protože registry vozidel mají přístup do systému stanic technických kontrol STK a protokol si sami najdou elektronicky. Tato změna usnadňuje proces přepisu auta a snižuje množství potřebných dokumentů.

Poplatky za přepis vozidla v České republice

V nákladech na přepis auta je zahrnut převod, evidenční kontrola a poplatek za ověření plné moci - pokud je třeba.

Správní poplatek

V České republice je nutné uhradit správní poplatek za přepis vozidla. U osobního vozidla činí tento poplatek 800 Kč a hradí se v hotovosti či platební kartou na příslušném registru vozidel. Zákon nestanovuje, kdo poplatek bude hradit, zda kupující vozidla nebo prodávající.

Ověření plné moci

Kromě správního poplatku a ekologické daně mohou být spojeny s přepisem auta i další náklady. Například, pokud se rozhodnete pro přepis auta prostřednictvím třetí osoby, budete potřebovat ověřenou plnou moc k převodu vozidla. Více informací o plné moci k přepisu auta naleznete zde.

Evidenční protokol a STK

Evidenční protokol je důležitý dokument, který je potřeba při přepisu auta. Tento protokol vám vystaví stanice technické kontroly (STK) a nesmí být starší než jeden měsíc. Evidenční kontrola je prováděna na STK a jejím úkolem je porovnat údaje v technickém průkazu s realitou, tedy ověřit, zda skutečný stav vozidla souhlasí s tím, co je v technickém průkazu zapsáno.

Ekologická daň

Při přepisu vozidla je nutné zaplatit ekologickou daň. Tato daň se platí v případě, že ojeté auto nesplňuje požadovanou emisní normu. Ekologická daň se při přepisu auta neváže k vlastníkovi, ale ke konkrétnímu vozidlu. Je jednorázová a výše daně závisí na emisní třídě vozidla. Ekologická daň se neplatí v případě, že přepis provádíte na osobu s průkazem ZTP.

 • EURO 0 (vozy bez katalyzátoru, rok výroby 1992 a starší): 10 000 Kč
 • EURO 1: 5 000 Kč
 • EURO 2: 3 000 Kč
 • EURO 3 a EURO 4: osvobozeny od poplatku

V současné době jsou zatížena ekodaní vozidla, která nesplňují normu Euro 3. V nejbližší době zřejmě padne ekologická daň také na auta s emisní normou Euro 3 a Euro 4.

Poplatky a daně za přepis vozidla v zahraničí

V zahraničí se mohou poplatky a daně za přepis vozidla lišit v závislosti na zemi a jejích zákonech. Při přepisu vozidla v zahraničí je důležité se informovat o místních pravidlech a nákladech spojených s přepisem. V některých zemích mohou být poplatky nižší nebo vyšší než v České republice, a také se mohou lišit způsoby platby a postupy při přepisu.

Při přepisu vozidla v zahraničí je také důležité mít na paměti, že mohou být vyžadovány další dokumenty, jako je například zelená karta.

Povinné ručení při přepisu vozidla

Při přepisu vozidla je nutné uzavřít nové povinné ručení. Prodávající má povinnost povinné ručení odhlásit, zatímco kupující musí při převodu auta předložit zelenou kartu, kterou prokáže, že si založil povinné ručení na nové auto. Při koupi automobilu si sjednejte nejvýhodnější povinné ručení pomocí online kalkulačky.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění