/>

Slavia – povinné ručení

Slavia povinne ruceni

Slavia pojištění a.s. je společnost nabízející povinné ručení pro různé typy vozidel, včetně osobních a nákladních vozů, tahačů a motocyklů. Povinné ručení je zákonně vyžadováno pro všechna vozidla a zajišťuje krytí škod způsobených provozem vozidla na majetku a zdraví třetích osob.

Varianty povinného ručení od Slavia

Slavia nabízí několik variant povinného ručení s různými limity pojistného plnění a rozsahem krytí. Mezi hlavní varianty patří:

Pojistná rizika Limity pojistného plnění
START KLASIK JISTOTA JUBILEUM PREMIUM
Škoda na majetku 50 mil. Kč 70 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč 200 mil. Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 50 mil. Kč 70 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč 200 mil. Kč
Asistenční služby S M M XL VIP
Úraz řidiče
Poškození kabelů vozidla zvířetem
Pojištění ztráty klíčů od vozidla
Vandalismus
Garance ceny na 3 roky
Pojištění pneumatik
Živelní pojištění
Střet se zvířetem

Akční slevy

Slavia pojišťovna nabízí různé slevy:

 • Bonus za jízdu bez nehod až 50%
 • Sleva za roční platbu 15%
 • Sleva za jednoho řidiče až 5%
 • Sleva za propojištěnost POV + HAV až 5%
 • Sleva za on-line komunikaci až 2%
 • Sleva za jízdu pouze po ČR až 10%

Asistenčné služby od Slavia

Slavia pojišťovna nabízí různé úrovně asistenčních služeb, které jsou součástí jejich povinného ručení. Tyto služby poskytují pomoc a podporu v případě nehody nebo jiných problémů s vozidlem. Asistenční služby od Slavia jsou dostupné ve čtyřech variantách: Small, Medium, Extra Large a VIP.

Small (S)

Tato základní úroveň asistence zahrnuje nezbytné služby, jako je oprava nebo odtah vozidla. Většina služeb je v téhle variante pouze zajištěna (organiována), veškeré náklady se službou spojené hradí klient. Tato varianta je vhodná pro ty, kteří hledají základní ochranu a podporu v případě potíží na cestách.

Medium (M)

Střední úroveň asistence zahrnuje všechny služby ze Small varianty, ale navíc nabízí i další služby, jako je například asistence při nehodě, odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího servisu, vyproštění vozidla (do 3000 CZK v ČR, nebo 6000 CZK v zahraničí) nebo uložení nepojízdného vozidla po dobu 3 dnů. Tato varianta je vhodná pro ty, kteří chtějí mít jistotu širší podpory v případě problémů na cestách.

Extra Large (XL)

Extra Large varianta zahrnuje všechny služby z Medium úrovně a navíc poskytuje ještě rozšířenější asistenci - asistence při poruše vozidla v zahraničí, odtah nepojízdného vozidla 200km od nehody, oprava vozidla v servisu (3000 CZK), nebo technická pomoc mechanika na telefonu. V zahraničí i repatriace neopraveného vozidla. Tato varianta je vhodná pro ty, kteří chtějí mít co největší jistotu a podporu v případě potíží na cestách.

VIP

VIP varianta asistenčních služeb je nejvyšší úrovní, kterou Slavia nabízí. Zahrnuje všechny služby z Extra Large úrovně a navíc poskytuje ještě exkluzivnější služby, jako je například práce mechanika (silniční služba) bez limitu, odtah nepojízného vozidla bez limitu km nebo zajištění náhradního řidiče. Při odcizení křyje i dovezení nalezeného vozidla. Tato varianta je vhodná pro ty, kteří hledají nejkomplexnější ochranu a podporu na cestách.

V případě potřeby asistenčních služeb od Kooperativa můžete využít následující telefonní čísla:

 1. Asistenční služba (Global Assistence)
  • ČR: 1220
  • Zahraničí:+420 255 790 260
  • NONSTOP: 24 hodin / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce
 2. 1224 (linka pomoci řidičům)

Doplňková pojištění od Slavia

Slavia pojištění nabízí širokou škálu doplňkových pojištění, která můžete sjednat společně s povinným ručením. Tato pojištění poskytují další ochranu pro vás a vaše vozidlo v různých situacích. V následujícím textu se zaměříme na některé z nich.

 • Pojištění skel
 • Pojištění havárie
 • Střet se zvířetem
 • Úraz řidiče a posádky
 • Pojištění živelných nebezpečí
 • Pojištění pneumatik
 • Pojištění klíčů od vozidla
 • Náhradní vozidlo
 • Pojištění odcizení celého vozidla
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění odpovědnosti občanů
 • Pojištění vandalismu
 • Pojištění poškození kabelů zvířetem

Kontaktní informace Slavia pojišťovny

Pokud potřebujete s něčím pomoci nebo máte dotazy ohledně povinného ručení, můžete se obrátit na jejich kontaktní centrum.

Adresa

Slavia pojišťovnu můžete kontaktovat poštou na adrese:

Táborská 940/31
140 00 Praha 4
Telefonní číslo

Pokud potřebujete telefonicky komunikovat s Slavia pojišťovnou, můžete využít telefonní číslo:

+420 255 790 111
E-mail

Pro e-mailovou komunikaci můžete využít následující e-mailovou adresu:

info@slavia-pojistovna.cz
Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění