/>

Výpověď povinného ručení: Co byste měli vědět a jak na to

Povinné ručení je základním pojištěním, které musí mít každý provozovatel motorového vozidla v České republice. Přestože se jedná o zákonem stanovenou povinnost, může nastat situace, kdy potřebujete povinné ručení vypovědět. V tomto článku se podíváme na důvody a způsoby výpovědi povinného ručení, vzory výpovědi, termíny a další důležité informace, které byste měli znát.

Proč a kdy vypovědět povinné ručení

Výpověď povinného ručení lze podat z několika důvodů. Nejčastějším důvodem je prodej vozidla nebo zrušení povinného ručení z důvodu vyřazení vozidla z evidence. K ukončení povinného ručení ale může dojít také v případě, že nesouhlasíte s navýšením ceny pojistného.

Důvody pro zrušení povinného ručení

Existuje několik důvodů, proč lidé mohou zrušit své povinné ručení. Níže jsou uvedeny některé z nejčastějších důvodů:

Důvod Postup
Nespokojenost s cenou pojistného Pokud nesouhlasíte s navýšením ceny pojistného nebo si myslíte, že můžete najít lepší nabídku, můžete zrušit své stávající povinné ručení a sjednat novou pojistku u jiné pojišťovny.
Prodej vozidla Pokud prodáváte své vozidlo, můžete zrušit své povinné ručení, protože již nebudete majitelem vozidla. Více informací o postupu při prodeji vozidla najdete zde.
Darování vozidla Pokud darujete své vozidlo rodinnému příslušníkovi nebo jiné osobě, můžete zrušit své povinné ručení, protože již nebudete majitelem vozidla. Více informací o darování vozidla v rodině naleznete zde.
Dlouhodobé nepoužívání vozidla Pokud hodláte své vozidlo na delší dobu nepoužívat (např. kvůli dlouhodobému pobytu v zahraničí nebo opravě), můžete zrušit své povinné ručení. V takovém případě je ale nutné vozidlo odhlásit z provozu.
Zánik vozidla Pokud bylo vaše vozidlo zničeno (např. v důsledku dopravní nehody nebo živelní události) a již nebude používáno, můžete zrušit své povinné ručení.
Změna typu vozidla nebo vlastnictví Pokud dojde ke změně typu vozidla nebo přechodu vlastnictví na jinou právnickou osobu (např. ze soukromého vlastnictví na firemní), může být třeba zrušit stávající povinné ručení a sjednat novou pojistku.
Nespokojenost se službami pojišťovny Pokud jste nespokojeni se službami vaší současné pojišťovny, například kvůli špatné komunikaci, pomalému vyřizování pojistných událostí nebo nedostatečné podpoře, můžete zrušit své povinné ručení a přejít k jiné pojišťovně.
Výpověď do tří měsíců od pojistné události Můžete podat výpověď do tří měsíců od pojistné události, pokud se vám nelíbí způsob, jakým vaše pojišťovna událost řešila. Rozhodující je datum doručení výpovědi. Od tohoto okamžiku začíná běžet výpovědní lhůta trvající jeden měsíc. Pojišťovna vám vrátí přeplatek (tzv. nespotřebované pojistné) na váš účet, případně vám ho zašle poštovní složenkou na vámi uvedenou adresu.

Výpověď povinného ručení k výročí smlouvy

Smlouvu o povinném ručení můžete vypovědět kdykoliv do 6 týdnů před vypršením její platnosti. Pokud tak neučiníte, pojišťovna vám ji automaticky prodlouží na další pojistný rok. Podepsanou výpověď však musí pojišťovna obdržet nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Datum konce pojistného období najdete na zelené kartě nebo ve smlouvě.

Zrušení povinného ručení z jiných důvodů

Zrušení pojistky na auto v jiném období (např. do dvou měsíců od sjednání pojistné smlouvy), případně z jiného uvedeného důvodu (např. při změně majitele vozu nebo odhlášení auta z registru) je také možné, ale vyžaduje dodržení určitých pravidel.

Před zrušením povinného ručení se ujistěte, že máte sjednanou novou pojistku pro vaše vozidlo, abyste předešli možným pokutám za jízdu bez povinného ručení. Více informací o porovnání povinného ručení a nalezení nejlepší nabídky naleznete zde.

Jak správně podat výpověď povinného ručení

Pokud nevíte, jak má výpověď povinného ručení vypadat, máme pro vás připravený vzor výpovědi. Výpověď by měla obsahovat:

  1. Údaje o majiteli vozidla (jméno, příjmení, adresa, RČ nebo IČO pojistníka, kontakt na pojistníka).
  2. Číslo pojistné smlouvy
  3. Důvod výpovědi (prodej, darování, vyřazení z evidence, výročí smlouvy, nesouhlas s navýšením ceny pojistného atd.).
  4. Datum a podpis majitele vozidla.

Pokud hledáte snadný a efektivní způsob, jak vypovědět povinné ručení, doporučujeme využít tento praktický generátor výpovědi. Tento nástroj byl navržen tak, aby proces výpovědi byl co nejjednodušší a nejrychlejší. Stačí vyplnit několik základních informací a generátor automaticky vytvoří kompletní výpověď, kterou už jen podepíšete a zašlete své pojišťovně. Ušetřete čas a vyhněte se stresu spojenému s vytvářením vlastní výpovědi.

Výpověď povinného ručení můžete poslat poštou, předat osobně na pobočce nebo podat elektronicky, pokud to pojišťovna umožňuje.

Co dělat po výpovědi povinného ručení

Po výpovědi povinného ručení je nutné sjednat novou pojistku, pokud chcete auto nadále používat. Povinné ručení si můžete porovnat a sjednat na bezvapojisteni.cz, kde naleznete tabulku cen a další informace o pojišťovnách. V případě, že máte zájem o havarijní pojištění, můžete si jej sjednat zároveň s povinným ručením.

Důležité termíny a lhůty

  • Výpověď smlouvy povinného ručení je nutné doručit pojišťovně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.
  • Povinné ručení je možné zrušit do dvou měsíců od sjednání pojistné smlouvy.
  • V případě změny majitele vozu nebo odhlášení auta z registru je nutné vypovědět povinné ručení včas, aby nevznikaly problémy s pojišťovnou.

Doufáme, že tento článek vám pomohl porozumět procesu výpovědi povinného ručení a případným dalším krokům, které je potřeba udělat. Pokud máte další otázky týkající se povinného ručení, havarijního pojištění nebo jiných aspektů pojištění vozidel, neváhejte navštívit naši poradnu.

Často kladené otázky

Co se stane, pokud nevypovím povinné ručení včas?

Pokud nevypovíte povinné ručení včas, pojišťovna vám automaticky prodlouží smlouvu na další pojistné období.

Můžu povinné ručení vypovědět, pokud jsem nespokojen s cenou pojistného?

Ano, pokud nesouhlasíte s navýšením ceny pojistného, můžete povinné ručení vypovědět. Výpověď je nutné doručit pojišťovně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.

Co dělat po výpovědi povinného ručení?

Po výpovědi povinného ručení je nutné sjednat novou pojistku, pokud chcete auto nadále používat. Doporučujeme porovnat nabídky pojištění prostřednictvím online srovnávače.

Je možné podat výpověď povinného ručení elektronicky?

Některé pojišťovny nabízí možnost podat výpověď e-mailem nebo pomocí speciálního elektronického formuláře.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění