/>

Elektronická dálniční známka

V tomto článku se podíváme na elektronickou dálniční známku. Elektronická dálniční známka přišla na scénu jako náhrada za tradiční papírové dálniční známky. Papírové známky se v minulosti vylepovaly na čelní sklo vozidla, zatímco elektronické známky jsou zaneseny v online databázi a není nutné je vylepovat.

Nový systém fungování dálničních známek

Elektronická dálniční známka přišla na scénu jako náhrada za tradiční papírové dálniční známky. S přechodem známky došlo k několika změnám v systému:

 • Absence nutnosti vylepování dálniční známky za sklo: Všechny potřebné údaje o elektronické známce jsou zaneseny v online databázi, což eliminuje potřebu vylepování známky na čelní sklo vozidla.
 • Možnost si zvolit začátek platnosti roční dálniční známky: Řidiči si nyní mohou sami určit, od kdy chtějí, aby jim známka platila. Tato možnost zvyšuje flexibilitu a pohodlí pro uživatele.

Druhy a ceny elektronických dálničních známek

Elektronické dálniční známky se v České republice nabízejí ve třech časových variantách.

Druhy dálničních známek

 1. Roční (R) (zelená) - platnost 365 dní
 2. Měsíční (M) (žlutá) - platnost 30 dní
 3. Desetidenní (D) (červená) - platnost 10 dní
Vzory elektronické dálniční známky

Ceny pro vozidla do 3,5 tuny a vozidla s ekologickým pohonem

Ceny elektronických dálničních známek se liší podle typu vozidla a zda se jedná o vozidlo s ekologickým pohonem. Níže uvádíme ceny pro vozidla do 3,5 tuny a vozidla s ekologickým pohonem:

Druh známky Vozidla do 3,5 t - standardní cena Vozidla do 3,5 t - Eko cena*
Roční (R) 1 500 Kč 750 Kč
Měsíční (M) 440 Kč 220 Kč
Desetidenní (D) 310 Kč 155 Kč

* Vozidla s ekologickým pohonem mají cenovou výhodu.

Jak a kde koupit elektronickou dálniční známku

Elektronickou dálniční známku můžete zakoupit na několika místech:

 1. Pobočky České pošty a Pošta Partner
 2. E-shop na adrese www.edalnice.cz
 3. Čerpací stanice ČEPRO
 4. Samoobslužné kiosky

Nákup na poště

Na pobočkách České pošty a Pošta Partner si můžete elektronickou dálniční známku zakoupit tradičně. Stačí se obrátit na přepážku a požádat o nákup známky. Budete muset poskytnout registrační značku vozidla a zemi registrace.

Nákup v e-shopu

E-shop je dostupný jak z počítače, tak z chytrého telefonu na webu www.edalnice.cz. Zde si vyberete druh elektronické dálniční známky, zadáte SPZ a zemi registrace vozidla. Po úspěšném zaplacení začne platnost známky.

Doba platnosti elektronických dálničních známek

Platnost jednotlivých typů dálničních známek se liší:

 • 10denní známka platí 10 dní od zvoleného data
 • Měsíční známka platí 30 dní od zvoleného data
 • Roční známka platí 365 dní klouzavě od zvoleného data

Počátek platnosti elektronických dálničních známek je určen dnem a časem zaplacení. To znamená, že platnost začíná v okamžiku, kdy je známka úspěšně zakoupena a zaplacena.

Konec platnosti je vždy v uvedený den ve 23:59:59. Například pokud máte roční dálniční známku, její platnost skončí ve 23:59:59 posledního dne 365. dne od zaplacení.

Možnost odložení platnosti

Elektronické dálniční známky nabízejí možnost odložení platnosti až o 90 dnů. To znamená, že si můžete známku koupit s předstihem a určit, kdy přesně má začít platit. Platnost pak začíná vybraný den o půlnoci. Tato možnost je užitečná například pro řidiče, kteří plánují cestu do budoucna a chtějí mít jistotu, že budou mít platnou dálniční známku v době své cesty.

Změny v platnosti a ceně dálničních známek od roku 2024

Ministerstvo dopravy plánuje zavedení jednodenního kupónu za 200 korun, který by měl usnadnit krátkodobé využití dálnic. V roce 2024 se plánuje zvýšení ceny roční dálniční známky o 800 korun, na 2300 korun, což odpovídá inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil.

Kontrola platnosti dálničních známek a pokuty

Kontrolu zajišťují Policie ČR a Celní správa ČR

Platnost elektronických dálničních známek kontroluje Policie ČR a Celní správa ČR podle SPZ vozidla. V systému zjistí, zda máte elektronickou známku zakoupenou nebo je vaše vozidlo od dálničních poplatků osvobozeno.

Využití kamer ve vozidlech nebo na kontrolních branách

Při kontrole platnosti elektronických dálničních známek se využívají kamery umístěné ve vozidlech kontrolních orgánů nebo na kontrolních branách. Tyto kamery snímají SPZ vozidel a porovnávají je s databází platných známek.

Zobrazení informace o platnosti na ovládacím tabletu

Kontrolní orgány mají k dispozici ovládací tablety, na kterých se zobrazují informace o platnosti elektronických dálničních známek. Na ovládacím tabletu ihned uvidí informaci o tom, zda má vozidlo zakoupenou platnou elektronickou dálniční známku nebo je osvobozeno.

Pokuty za jízdu bez platné dálniční známky nebo s neplatnou dálniční známkou

Pokud je řidič přistižen bez platné dálniční známky nebo s neplatnou dálniční známkou, hrozí mu pokuta. Výše pokuty závisí na konkrétní situaci a může být stanovena až do výše několika tisíc korun.

V případě, že si řidič uvědomí, že udělal chybu při nákupu dálniční známky, může požádat o vrácení peněz, pokud jde o neexistující SPZ. Důležité je také nastavit si upozornění na konec platnosti dálniční známky, aby se předešlo možným pokutám.

Úlevy a osvobození

V rámci dálničních známek existují určité výjimky a zvýhodnění pro některá vozidla. V následujícím textu se dozvíte, která vozidla jsou zproštěna od povinnosti vlastnit dálniční známku a jaké jsou podmínky pro získání úlevy nebo osvobození od placení dálničních poplatků.

Osvobození od povinnosti vlastnit dálniční známku

Některá vozidla jsou automaticky osvobozena od povinnosti vlastnit dálniční známku. Patří sem:

 • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon s přidělenou SPZ začínající písmeny EL.
 • Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí do 50 gramů oxidu uhličitého na kilometr, která budou platit 25 % sazby časového poplatku.

Pokud byste neměli speciální SPZ, nárok na osvobození od placení dálničních poplatků nezaniká. Je však potřeba vyplnit formulář Oznámení osvobození.

Výše uvedené úlevy a osvobození se vztahují pouze na vozidla splňující uvedené podmínky. Pro ostatní vozidla platí standardní sazby dálničních poplatků.

Závěr

V rámci tématu "Dálniční známka" jsme se seznámili s několika důležitými aspekty, které by měl každý řidič znát. Shrnutím hlavních bodů článku zahrnujeme:

 • Elektronická dálniční známka je nezbytná pro vjezd na zpoplatněné úseky a její platnost je klouzavá.
 • Došlo ke změnám v systému fungování dálničních známek, které nyní zahrnují možnost nákupu v oficiálním e-shopu.
 • Existují úlevy a osvobození pro některá vozidla, která by měli řidiči znát a využít.
 • Možnosti nákupu elektronické dálniční známky zahrnují oficiální e-shop, samoobslužné kiosky a další prodejní místa.

Související články:

FAQ

Jak fungují elektronické dálniční známky?

Elektronické dálniční známky jsou zaneseny v online databázi a není nutné je vylepovat na čelní sklo vozidla jako tradiční papírové známky. Platnost známky začíná v okamžiku, kdy je úspěšně zakoupena a zaplacena. Elektronické dálniční známky nabízejí i možnost odložení platnosti až o 90 dnů.

Jaké druhy elektronických dálničních známek jsou k dispozici?

Elektronické dálniční známky jsou k dispozici v třech časových variantách: roční (platnost 365 dní), měsíční (platnost 30 dní) a desetidenní (platnost 10 dní).

Jak a kde mohu zakoupit elektronickou dálniční známku?

Elektronickou dálniční známku můžete zakoupit na pobočkách České pošty a Pošta Partner, na e-shopu na adrese www.edalnice.cz, na čerpacích stanicích ČEPRO, nebo v samoobslužných kioscích.

Jakou cenu mají elektronické dálniční známky?

Cena elektronických dálničních známek se liší podle druhu známky a typu vozidla. Pro vozidla do 3,5 tuny je cena roční známky 1500 Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní 310 Kč. Pro vozidla s ekologickým pohonem jsou ceny poloviční.

Jak je zajištěna kontrola platnosti elektronických dálničních známek?

Kontrolu platnosti elektronických dálničních známek zajišťují Policie ČR a Celní správa ČR. Kontrolní orgány využívají kamery umístěné ve vozidlech nebo na kontrolních branách, které snímají SPZ vozidel a porovnávají je s databází platných známek.

Jaké pokuty hrozí za jízdu bez platné dálniční známky?

Pokud je řidič přistižen bez platné dálniční známky nebo s neplatnou dálniční známkou, může mu být udělena pokuta až do výše několika tisíc korun.

Je možné odložit platnost elektronické dálniční známky?

Ano, elektronické dálniční známky nabízejí možnost odložení platnosti až o 90 dnů. To znamená, že si můžete známku koupit s předstihem a určit, kdy přesně má začít platit.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění