/>

Kompletní průvodce přihlášením vozidla

Koupili jste ojeté vozidlo nebo jste si pořídili nové auto zahraniční výroby? Jestliže ano, jednou z nejdůležitějších věcí, kterou musíte udělat, je přihlásit vozidlo do registru silničních vozidel. Tento článek vás provede celým procesem krok za krokem.

Jak přihlásit nové vozidlo nebo vozidlo z dovozu

Pokud jste si zakoupili zcela nové vozidlo nebo vozidlo z dovozu, postup přihlášení se mírně liší.

Kromě dokumentů uvedených v předchozí sekci budete potřebovat:

 • Doklad o nabytí vlastnického práva k vozidlu (např. kupní smlouva, faktura, darovací smlouva)
 • Doklad o dovozu vozidla (pro vozidla z dovozu)
 • Potvrzení o zaplacení daně z převodu vlastnických práv k vozidlu, pokud je to povinnost kupujícího
 • Doklad o technické kontrole (pro nové vozidla a vozidla starší 4 let)

Jak přihlásit ojeté vozidlo na nového majitele

Koupili jste ojetý automobil? Pak je nutné vozidlo převést ze starého majitele na nového na příslušném registru silničních vozidel nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí vlastnického práva.

K žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se dokládá:

 • Technický průkaz vozidla
 • Osvědčení o registraci vozidla (ORV - malý technický průkaz, dříve OTP)
 • Protokol o evidenční kontrole vozidla
 • Platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
 • Doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území České republiky (pro cizí státní příslušníky)

Po úspěšném dokončení tohoto procesu obdržíte nový technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla s novými údaji.

Více informací o procesu přepisu auta na nového majitele najdete zde.

Běžné chyby při přihlašování vozidel

Při přihlašování vozidla se často vyskytují následující chyby:

 • Nedodání všech potřebných dokumentů
 • Nedodání platného dokladu o pojištění
 • Nerespektování 10denní lhůty pro přihlášení ojetého vozidla
 • Nekompletní nebo nesprávně vyplněné formuláře

Abychom těmto chybám předešli, doporučujeme vám pečlivě si přečíst všechny požadavky a pokyny a důkladně vyplnit všechny formuláře.

Přepis auta ze strany prodávajícího

Pokud prodáváte auto, je vaší povinností zajistit, aby došlo k řádnému přepisu vozidla na nového majitele. To zahrnuje vyplnění příslušných formulářů a jejich odevzdání na úřadě. Je také důležité ujistit se, že nový majitel vozidlo řádně přihlásí.

Novému majiteli by ste měli předat všechny důležité dokumenty, jako jsou technický průkaz, potvrzení o platné technické kontrole a doklady o povinném ručení. Po úspěšném přepisu vozidla na nového majitele by měl prodávající obdržet písemné potvrzení o provedené změně.

Přepis auta ze strany kupujícího

Pokud kupujete auto, je vaší povinností zajistit, aby bylo vozidlo řádně přepsáno na vaše jméno. To zahrnuje zaplacení správního poplatku a odevzdání potřebných dokumentů na úřadě. Pokud to neuděláte, můžete čelit pokutám a dalším problémům. Kromě toho je třeba zajistit, že je vozidlo řádně pojistěno povinným ručením. Jakmile je přepis dokončen, obdržíte nový technický průkaz se svým jménem jako majitelem vozidla.

Na co nezapomínat

Správní poplatek za přihlášení vozidla

Při přihlášení vozidla je třeba zaplatit správní poplatek. Jeho výše závisí na několika faktorech, včetně typu vozidla a účelu jeho užití. Například:

 • Pro osobní automobil činí správní poplatek 800 Kč.
 • Pro motocykl je to 400 Kč.
 • Pro nákladní automobil 1 500 Kč.

Správní poplatek je nutné uhradit na pokladně příslušného úřadu v hotovosti nebo platební kartou.

Prověření historie vozidla před koupou

Před koupí ojetého vozidla je velmi důležité prověřit jeho historii. Toto prověření by mělo zahrnovat kontrolu počtu předchozích majitelů, informace o případných nehodách, pravidelnost servisních prohlídek a další relevantní informace.

Existují i specializované webové stránky a služby, které vám mohou pomoci s touto kontrolou. Například můžete využít službu CarVertical, která vám poskytne podrobný přehled historie vozidla, včetně informací o jeho původu, ujetých kilometrech, technickém stavu a dalších důležitých údajích.

Ekologická daň

V některých případech může být třeba zaplatit i ekologickou daň. Tato daň se vztahuje na vozidla, která mají vysokou emisi skleníkových plynů. Výše daně závisí na konkrétním modelu a roce výroby vozidla. Daň se stanovuje podle emisní třídy vozidla a objemu motoru.

Emisní norma Ekologická daň
Euro 0 10 000 Kč
Euro 1 5 000 Kč
Euro 2 3 000 Kč
Euro 3 0 Kč

Evidenční kontrola při převodu

Při převodu vozidla mezi majiteli je třeba zajistit, že všechny potřebné dokumenty jsou v pořádku a že vozidlo je v souladu se zákony. Evidenční kontrola se provádí na odboru dopravy a je součástí procesu přepisu vozidla. Během kontroly se prověřují údaje o vozidle a majiteli, platnost technické kontroly, stav tachometry a další technické parametry vozidla. Kontrola také zahrnuje zjištění, zda na vozidlo nebyla vyhlášena pátrání nebo zda není zatížené leasingem či úvěrem.

Pro úspěšné provedení evidenční kontroly je nutné předložit řadu dokumentů. Patří mezi ně:

 1. Technický průkaz vozidla.
 2. Platný doklad o technické kontrole.
 3. Platné doklady o pojištění vozidla.
 4. Doklad o totožnosti nového majitele (občanský průkaz nebo pas).

Pokud je vše v pořádku, úřad vystaví potvrzení o provedené evidenční kontrole a vozidlo může být oficiálně převedeno na nového majitele.

Nové změny v procesu přihlašování vozidel

Podle novely zákona č. 56/2001 Sb., která nabyla platnosti od 1.1. 2015, jsou vozidla převáděna přímo z původního vlastníka na nového vlastníka na jakémkoliv příslušném úřadu obce s rozšířenou působností. To znamená, že vozidla se již neodhlašují, jak tomu bylo do konce roku 2014 (tzv. polopřevod) a také není nutné vozidlo převádět na místně příslušném úřadě bydliště vlastníka vozu.

Od 1. 3. 2023 už není potřeba mít u sebe papírový protokol o evidenční kontrole při přihlašování vozidla. Úředník si ho sám najde v systému evidenčních kontrol. Povinnost projít evidenční kontrolou samozřejmě stále platí, ale platnost kontroly byla prodloužena z původních 30 dní na 1 rok.

Související témata

Pokud jste se dočetli až sem, možná byste měli zájem o některá z následujících tém:

Doufáme, že vám tento průvodce pomůže v procesu přihlášení vašeho vozidla. Bezpečnou jízdu!

Často kladené otázky

Jak dlouho trvá proces přihlášení vozidla?

Proces přihlášení vozidla obvykle trvá 5 až 10 pracovních dnů, pokud jsou všechny požadované dokumenty v pořádku.

Jaké jsou pokuty za opožděné přihlášení vozidla?

Pokuta za opožděné přihlášení vozidla může být až 10 000 Kč.

Co se stane, když prodám vozidlo a nový majitel ho nepřihlásí?

Pokud prodáte vozidlo a nový majitel ho nepřihlásí, může to pro vás znamenat problémy. Jako původní majitel můžete být stále odpovědní za pokuty za parkování nebo jiné dopravní přestupky. Podrobný postup jak postupovat při prodeji auta najdete zde.

Jaký je rozdíl mezi technickým průkazem a osvědčením o registraci vozidla?

Technický průkaz je dokument, který obsahuje technické údaje o vozidle. Osvědčení o registraci vozidla (ORV) je dokument, který potvrzuje, že vozidlo je zaregistrováno a má právo na provoz na veřejných komunikacích.

Co se stane, když ztratím technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla?

Pokud ztratíte technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla, měli byste co nejdříve podat žádost o jejich nahrazení na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností.

Co když automobil kupuji na leasing?

Pokud kupujete automobil na leasing, proces přihlášení může být trochu odlišný. Většinou je to leasingová společnost, která se postará o všechny potřebné kroky. Je však důležité, abyste se smlouvy důkladně přečetli a ujistili se, že rozumíte všem podmínkám. V případě leasingu budete muset zpravidla zaplatit první splátku, předem sjednaný zálohu a poplatek za uzavření smlouvy. Leasingová společnost bude zaznamenána jako majitel vozidla až do ukončení leasingové smlouvy.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění