/>

Generali - povinné ručení

Generali povinne ruceni

Generali nabízí širokou škálu produktů povinného ručení, které zahrnují Start, Standard, Exclusive, Comfort a Comfort Plus. Každý z těchto produktů má své specifické limity pojistného plnění pro majetek a zdraví, vyjádřené v milionech Kč.

Popis produktů a limity pojistného plnění

 • Start: 35 milionů Kč pro majetek a 35 milionů Kč pro zdraví
 • Standard: 50 milionů Kč pro majetek a 50 milionů Kč pro zdraví
 • Exclusive: 100 milionů Kč pro majetek a 100 milionů Kč pro zdraví
 • Comfort: 150 milionů Kč pro majetek a 150 milionů Kč pro zdraví
 • Comfort Plus: 300 milionů Kč pro majetek a 300 milionů Kč pro zdraví
Generali povinne ruceni varianty

Asistenční služby Generali povinného ručení

Asistenční služby jsou součástí balíčků povinného ručení od Generali. Tyto služby jsou zdarma téměř ke každému produktu, kromě varianty Start. Rozsah služeb závisí na zvoleném produktu povinného ručení.

Telefonní číslo pro případ dopravní nehody

V případě dopravní nehody můžete využít telefonní číslo +420 241 114 114, které je k dispozici pro klienty Generali.

Varianty asistenčních služeb

Generali nabízí čtyři varianty asistenčních služeb (S, M, L, XL) s různými limity pro Českou republiku a zahraničí. Varianty zahrnují následující služby:

1. Varianta S:

 • Celkový limit pojistného plnění: 2 000 Kč v ČR, 4 000 Kč v zahraničí
 • Příjezd a práce mechanika: 60 minut
 • Odtah vozidla do nejbližšího autorizovaného/smluvního servisu: 50 km
 • Úschova nepojízdného vozidla: 3 dny

2. Varianta M:

 • Celkový limit pojistného plnění: 4 000 Kč v ČR, 8 000 Kč v zahraničí
 • Příjezd a práce mechanika: 120 minut
 • Odtah vozidla do nejbližšího autorizovaného/smluvního servisu: 100 km
 • Úschova nepojízdného vozidla: 5 dnů

3. Varianta L:

 • Celkový limit pojistného plnění: 25 000 Kč v ČR, 50 000 Kč v zahraničí
 • Příjezd a práce mechanika: 180 minut
 • Odtah vozidla do nejbližšího autorizovaného/smluvního servisu: bez limitu km
 • Odtah pojízdného přípojného vozidla do 750 kg v ČR spolu s tažným vozidlem
 • Repatriace vozila ze zahraničí
 • Přeprava řidiče pro opravené vozidlo
 • Úschova nepojízdného vozidla: 10 dnů
 • Náhradní vozidlo: 5 dnů / vozidlo
 • Náhradní ubytování: 5 nocí, 5 000 Kč / noc / vozidlo
 • Právní pomoc: 25 000 Kč

4. Varianta XL:

 • Celkový limit pojistného plnění: bez limitu v ČR a v zahraničí
 • Příjezd a práce mechanika: 360 minut
 • Odtah vozidla do nejbližšího autorizovaného/smluvního servisu: bez limitu km
 • Odtah pojízdného přípojného vozidla do 750 kg v ČR spolu s tažným vozidlem
 • Repatriace vozila ze zahraničí
 • Přeprava řidiče pro opravené vozidlo
 • Úschova nepojízdného vozidla: 20 dnů
 • Náhradní vozidlo: 10 dnů / vozidlo
 • Náhradní ubytování: 5 nocí, 10 000 Kč / noc / vozidlo
 • Právní pomoc: 50 000 Kč

5. Varianta Souprava:

 • Celkový limit pojistného plnění: 25 000 Kč / vozidlo v ČR, 50 000 Kč / vozidlo v zahraničí
 • Příjezd a práce mechanika: 180 minut / souprava
 • Odtah vozidla do nejbližšího autorizovaného/smluvního servisu: bez limitu km
 • Odtah pojízdného přípojného vozidla do 750 kg v ČR spolu s tažným vozidlem
 • Repatriace vozila ze zahraničí
 • Úschova nepojízdného vozidla: 10 dnů / vozidlo
 • Náhradní vozidlo: 5 dnů / vozidlo
 • Náhradní ubytování: 5 nocí, 5 000 Kč / noc / souprava
 • Právní pomoc: 25 000 Kč

Všechny varianty také zahrnují poradenské služby, jako je předání vzkazu a telefonické tlumočení.

(Zdroj: Generali Česká republika PDF)

Výběr vhodné varianty asistenčních služeb

Při výběru povinného ručení je důležité zvážit, jaké asistenční služby potřebujete. Můžete si přečíst více o asistenčních službách k povinnému ručení.

Jaké další služby nabízí Generali v rámci povinného ručení?

Generali nabízí širokou škálu produktů a služeb v rámci povinného ručení. Kromě asistenčních služeb nabízí také:

 1. úrazové pojištění,
 2. pojištění zavazadel při havárii,
 3. živelnou událost,
 4. poškození zvířetem u stojícího vozidla
 5. a připojištění pro případ odcizení celého vozidla.

1. Úrazové pojištění v rámci povinného ručení

Úrazové pojištění je důležitou součástí balíčků povinného ručení od Generali. Toto pojištění se vztahuje na řidiče i cestující a poskytuje finanční ochranu v případě trvalých následků úrazu nebo smrti způsobené úrazem.

Kdo je krytý úrazovým pojištěním?

Úrazové pojištění se vztahuje na všechny osoby v vozidle, ať už jde o řidiče nebo cestující. To znamená, že pokud dojde k úrazu, pojištění poskytne finanční kompenzaci všem zúčastněným osobám.

2 .Pojištění zavazadel při havárii

Pojištění zavazadel při havárii je důležitou součástí balíčku povinného ručení od Generali. Toto pojištění chrání vaše zavazadla v případě, že dojde k havárii vozidla. Pojďme se podívat na podrobnosti tohoto pojištění.

Sjednávání pojištění a spoluúčast

Pojištění zavazadel při havárii se sjednává se spoluúčastí 1.000 Kč. To znamená, že v případě škody na zavazadlech budete muset uhradit prvních 1.000 Kč, zatímco pojišťovna pokryje zbytek nákladů až do limitu, který jste si zvolili.

Limity pojištění

Limity pojištění zavazadel se pohybují v rozmezí od 10.000 Kč až do 100.000 Kč. Můžete si tedy vybrat, jakou částku chcete mít k dispozici pro případ škody na zavazadlech. Je důležité si uvědomit, že při havárii vozidla je limit omezen na 50.000 Kč, bez ohledu na to, jaký limit jste si původně zvolili.

3. Živelná událost

Živelná událost je součástí Generali - povinného ručení. Toto pojištění pokrývá škody způsobené různými živelnými událostmi, které mohou způsobit poškození vašeho vozidla. Mezi tyto události patří:

 • Krupobití
 • Povodeň
 • Záplava
 • Vichřice
 • Pád stromu
 • Požár
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Zřícení skal, zemin nebo lavin

Pojištění živelné události se sjednává se spoluúčastí 5.000 Kč a limitem plnění 100.000 Kč. To znamená, že v případě škody způsobené živelnou událostí, budete muset uhradit spoluúčast ve výši 5.000 Kč a pojišťovna uhradí zbytek až do limitu 100.000 Kč.

4. Poškození zvířetem u stojícího vozidla

Jednou z důležitých součástí Generali povinného ručení je pojištění pro případ poškození zvířetem u stojícího vozidla. Toto pojištění chrání majitele vozidla před finančními náklady spojenými s opravou vozidla, pokud dojde k poškození zvířetem, jako je například srnka nebo jiné divoké zvíře.

Jak funguje pojištění?

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000 Kč a limitem plnění 30.000 Kč. To znamená, že pokud dojde k poškození vozidla zvířetem, pojišťovna uhradí náklady na opravu až do výše 30.000 Kč, avšak s tím, že majitel vozidla zaplatí prvních 1.000 Kč z celkových nákladů na opravu.

Kde platí pojištění?

Toto pojištění platí v celé Evropě, což zahrnuje jak Českou republiku, tak i ostatní evropské země. Díky tomu je majitel vozidla chráněn před finančními náklady spojenými s opravou vozidla i v případě, že dojde k poškození zvířetem v zahraničí.

5. Připojištění pro případ odcizení celého vozidla

Připojištění pro případ odcizení celého vozidla je důležitou součástí balíčku Generali povinného ručení. Toto připojištění vám poskytuje finanční ochranu v případě, že by vaše vozidlo bylo odcizeno.


Kontaktní informace Generali pojišťovny

Pokud potřebujete s něčím pomoci nebo máte dotazy ohledně povinného ručení, můžete se obrátit na jejich kontaktní centrum.

Adresa

Generali pojišťovnu můžete kontaktovat poštou na adrese:

Spálená 75/16
Nové Město
110 00 Praha 1
Telefonní číslo

Pokud potřebujete telefonicky komunikovat s Generali pojišťovnou, můžete využít telefonní číslo:

+420 241 114 114
Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění