/>

Jak postupovat při prodeji auta - průvodce

Prodej automobilu není příliš obtížný, pokud znáte správný postup. Nicméně existuje několik důležitých faktorů, na které byste měli dávat pozor. Jaké dokumenty budete potřebovat a jak správně postupovat při prodeji vozidla, abyste měli vše v souladu s právem? V tomto článku najdete podrobný krok za krokem průvodce a také užitečné tipy, jak připravit auto pro prodej a dosáhnout co nejvyšší ceny.

Podívejme se na jednotlivé kroky podrobněji:

Před prodejem automobilu

Před prodejem automobilu je důležité věnovat čas jeho přípravě, aby na potenciální kupce udělal co nejlepší dojem. Zaměříme se na následující aspekty přípravy vozidla na prodej:

 1. Příprava auta na prodej – mytí, servis
 2. Pečlivé vyčištění interiéru a exteriéru vozu
 3. Základní servisní prohlídka a oprava závad
 4. Závady a havárie musí být uvedeny v kupní smlouvě

Příprava auta na prodej – mytí, servis

Prvním krokem při přípravě auta na prodej je jeho důkladné umytí a vyčištění interiéru. Perfektně umyté a vyčištěné auto působí na potenciální kupce mnohem lépe a zvyšuje šanci na úspěšný prodej.

Pečlivé vyčištění interiéru a exteriéru vozu

Pečlivě vyčistěte interiér vozu, včetně sedadel, podlahy, palubní desky a oken. Nezapomeňte také na exteriér vozu, jako jsou pneumatiky, ráfky a karoserii. Vůz by měl být co nejvíce zbaven nečistot a škrábanců, aby působil co nejlépe.

Základní servisní prohlídka a oprava závad

Před prodejem automobilu je vhodné zajistit základní servisní prohlídku a opravit případné závady. Tímto způsobem zvýšíte hodnotu vozu a zároveň snížíte riziko reklamací ze strany kupujícího. Navíc, prodávající zodpovídá za vady, které má vůz v době prodeje.

Závady a havárie musí být uvedeny v kupní smlouvě

Veškeré závady a havárie vozidla je nutné uvést v kupní smlouvě. Správný postup při prodeji auta je, že veškeré závady a havárie sepíšete do kupní smlouvy. Tímto způsobem se vyhnete možným problémům a nedorozuměním s kupujícím v budoucnu.

Jak stanovit prodejní cenu vozu

Při prodeji auta je důležité stanovit správnou prodejní cenu, která bude atraktivní pro kupující a zároveň vám zajistí co nejvyšší výtěžek. Pro stanovení prodejní ceny vozu můžete postupovat následujícím způsobem:

Odhad ceny podle vlastního uvážení nebo vyhledání podobných vozidel na webových stránkách autobazarů

Nejjednodušší způsob, jak určit prodejní cenu auta, je podle nabídky ostatních vozů na trhu. Věnujte odhadu prodejní ceny trochu času a zabrousejte na webové stránky autobazarů. Zde si vyhledejte auta se stejnými parametry a v podobném technickém stavu, a podle nich stanovte prodejní cenu.

Využití služeb autobazarů pro stanovení ceny

Pokud si nejste jisti, jakou cenu za své auto stanovit, můžete využít služeb autobazarů. Ti vám pomohou určit cenu na základě aktuálního stavu vozu, jeho výbavy a dalších faktorů. Pokud se rozhodnete pro prodej auta do bazaru, máte to bez starostí – bazar stanoví cenu a vy ji buď akceptujete nebo ne.

Správný postup prodeje vozidla

Správný postup prodeje vozidla zahrnuje:

 1. Sepsání kupní smlouvy ve dvou kopiích s uvedením všech potřebných údajů.
 2. Podpis smlouvy oběma stranami.
 3. Přepis vozidla na úřadě obce s rozšířenou působností do 10 dnů od prodeje.
 4. Zrušení povinného ručení na auto prodávajícím a sjednání nového povinného ručení kupujícím.

Sepsání kupní smlouvy ve dvou kopiích

Při prodeji vozidla je důležité sepsat kupní smlouvu ve dvou kopiích - jednu pro prodávajícího a druhou pro kupujícího. Tento dokument slouží jako důkaz o převodu vlastnictví vozidla a je nezbytný pro přepis vozidla na úřadě.

Kupní smlouva musí obsahovat následující údaje:

 • údaje o prodávajícím a kupujícím (jméno, adresa, rodné číslo, číslo OP)
 • údaje o vozidle (značka, model, rok výroby, VIN, evidenční číslo)
 • technický stav vozidla při prodeji (vypsat všechny závady, havárie)
 • počet najetých km
 • cenu a způsob úhrady
 • dohodu, jak dojde k přepisu vozidla
 • datum uzavření smlouvy
 • podpisy obou stran

Podpis smlouvy a přepis vozidla na úřadě obce s rozšířenou působností do 10 dnů od prodeje

Po podpisu kupní smlouvy je nutné zajistit přepis vozidla na úřadě obce s rozšířenou působností. Přepis je třeba provést do 10 dnů od prodeje vozidla. Na úřadě je potřeba předložit kupní smlouvu, technický průkaz vozidla a doklady totožnosti obou stran. Přepis může provést jedna osoba, ale je nutné, aby měla plnou moc od druhé strany.

Zrušení povinného ručení na auto a sjednání nového povinného ručení kupujícím

Prodávající je povinen zrušit své povinné ručení na vozidlo. K tomu stačí jednoduchá žádost s identifikací pojistky a identifikací vozidla, ke které je třeba přiložit doklad o prodeji (ideálně kopii technického průkazu s uvedením nového majitele). Kupující je následně povinen sjednat si nové povinné ručení na vozidlo.

Dokumenty k prodeji a přepisu vozidla

Při prodeji a přepisu vozidla je důležité mít připraveny všechny potřebné dokumenty. Bez nich nemůžete úspěšně dokončit celý proces. Níže naleznete seznam dokumentů, které budete potřebovat:

 1. Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel - tento formulář slouží k zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla.
 2. Velký a malý technický průkaz - doklady obsahující technické informace o vozidle a údaje o jeho majiteli.
 3. Občanské průkazy těch, kteří jsou u převodu přítomni - osobní doklady prodávajícího i kupujícího.
 4. Protokol o evidenční kontrole - tento dokument potvrzuje, že údaje v technickém průkaze souhlasí se skutečným stavem vozidla. Nesmí být starší 30 dnů.
 5. Zelená karta prokazující povinné ručení uzavřené na nového majitele - doklad o povinném ručení, který musí být převeden na nového majitele vozidla.
 6. Úředně ověřená plná moc (pokud je některá ze stran zastupována) - pokud je některá ze stran zastupována, je nutné mít úředně ověřenou plnou moc.

Při prodeji vozidla je důležité zajistit přepis vozidla na nového majitele. Přepis vozidla je možné provést na dopravním odboru jakéhokoli úřadu obce s rozšířenou působností a stojí 800 Kč. K přepisu vozidla je nutné dodržet lhůtu 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že k přepisu nedojde včas, hrozí prodávajícímu pokuta až 50 000 Kč.

Tip: Při prodeji vozidla je také důležité mít připraveny další dokumenty, jako například servisní knížku nebo jiné záznamy o historii vozidla. Tyto informace mohou být pro kupujícího důležité při rozhodování o koupi vozidla.

Poplatky za prodej vozidla

Při prodeji vozidla je důležité nezapomenout na různé poplatky, které s tím souvisejí.

Přepis vozidla na úřadě obce s rozšířenou působností do 10 dnů od prodeje

Po uzavření kupní smlouvy je nutné zažádat o přepis vozidla na nového majitele. Tento krok je třeba provést do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Přepis vozidla probíhá na úřadě obce s rozšířenou působností.

Poplatky spojené s přepisem vozidla Částka
Převod vozidla 800 Kč
Evidenční kontrola 400 Kč

V případě starších vozidel, které nesplňují příslušné emisní normy, je nutné uhradit také ekologickou daň. Výše této daně se odvíjí od stanovených norem:

Ekologická daň Částka
EURO 3 a výše bez poplatku
EURO 2 3 000 Kč
EURO 1 5 000 Kč
EURO 0 10 000 Kč

Pokuta až 50 tisíc korun za prodej auta bez přepisu

Jestliže dojde k prodeji vozidla bez přepisu, hrozí prodávajícímu pokuta až 50 tisíc korun. Proto je důležité dodržet stanovenou lhůtu pro přepis vozidla a zajistit, aby byl tento krok proveden včas.


Speciální případ: Prodej auta do zahraničí

Prodej auta do zahraničí může být náročnější než prodej na domácím trhu. Je důležité si uvědomit zvláštnosti tohoto procesu a zajistit, že budete dodržovat zákony a předpisy dané země. V následujícím textu se dozvíte, jak postupovat při prodeji auta do zahraničí a jaké dokumenty budete potřebovat.

Zvláštnosti při prodeji auta do zahraničí

Při prodeji auta do zahraničí je třeba dbát na několik důležitých aspektů:

 1. Rizika spojená s platbou: Ujistěte se, že za vůz dostanete řádně zaplaceno. Můžete se setkat s různými způsoby platby, proto je důležité si ověřit, že peníze jsou skutečně na vašem účtu, než předáte vozidlo kupujícímu.
 2. Vývoz vozidla: Při prodeji auta do zahraničí je nutné zajistit vývoz vozidla. Tento proces řeší kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností v ČR.
 3. Dodržování zákonů a předpisů dané země: Je důležité se seznámit s předpisy a zákony země, do které vozidlo prodáváte. Může se jednat například o povinnou výbavu auta, pojištění nebo další specifické požadavky.

Dokumenty potřebné k prodeji auta do zahraničí

Při prodeji auta do zahraničí budete potřebovat následující dokumenty:

 1. Kupní smlouva na auto: Smlouva by měla obsahovat veškeré informace o vozidle, jeho stavu, ceně a způsobu platby. Je důležité, aby smlouva byla sepsána ve dvou jazycích - češtině a jazyce země, do které vozidlo prodáváte.
 2. Dokumenty k prodeji a přepisu vozidla: K přepisu vozidla na nového majitele budete potřebovat technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla a platnou STK. V případě, že prodáváte auto na plnou moc, je nutné mít také plnou moc k přepisu auta.
 3. Zelená karta: Tento doklad potvrzuje, že vozidlo je pojištěno. Více informací o zelené kartě naleznete v našem článku.
 4. Vývozní doklady: Tyto doklady získáte na úřadě obce s rozšířenou působností při řešení vývozu vozidla.

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak stanovit prodejní cenu auta?

Stanovení prodejní ceny vozu je důležitým krokem při prodeji auta. Pro odhad prodejní ceny můžete využít online srovnávače cen nebo se podívat na inzeráty s podobnými vozy. Při stanovení ceny zohledněte rok výroby, model, barvu, výrobce, druh paliva, typ převodovky, počet najetých km, počet předchozích majitelů a případné vady vozu.

Kdy a jak můžu vypovědět stávající povinné ručení?

Více informací o výpovědi povinného ručení naleznete zde.

Co musí obsahovat kupní smlouva?

Kupní smlouva musí obsahovat údaje o prodávajícím a kupujícím, údaje o vozidle, kupní cenu, datum a místo uzavření smlouvy a podpisy obou stran. Více informací o náležitostech kupní smlouvy naleznete zde.

Jaké dokumenty budu potřebovat pro přepis vozidla?

Pro přepis vozidla budete potřebovat následující dokumenty:

 • Vyplněný formulář žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
 • Kupní smlouvu
 • Technické průkazy (velký a malý techničák)
 • Protokol o evidenční kontrole (nesmí být starší než 30 dnů)
 • Zelenou kartu prokazující povinné ručení uzavřené na nového majitele
 • Osobní doklady
 • Případně úředně ověřenou plnou moc druhé strany

Jaký je správný postup pro prodej vozu?

Správný postup pro prodej vozu zahrnuje následující kroky:

 • Příprava vozu pro prodej (úklid, opravy, kontrola povinné výbavy)
 • Stanovení prodejní ceny
 • Vystavení inzerátu s detailním popisem vozu a fotografiemi
 • Jednání s potenciálními zájemci a prohlídky vozu
 • Uzavření kupní smlouvy a přepis vozidla na nového majitele

Jaké jsou povinné náležitosti při převodu vozidla?

Při převodu vozidla je nutné zažádat o přepis vozidla na nového majitele do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající odpovídá za přepis vozidla. Více informací o převodu vozidla naleznete zde.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění