/>

ČSOB - povinné ručení

CSOB povinne ruceni

Povinné ručení Naše Auto od ČSOB Pojišťovny

Povinné ručení od ČSOB Pojišťovny nabízí různé balíčky s různými limity pro újmu na majetku, újmu na věci a ušlý zisk, a újmu na zdraví. Kromě toho můžete k povinnému ručení přidat i doplňková pojištění.

Můžete kdykoli přijít na pobočku ČSOB Pojišťovny, pokud si ale sjednáte povinné ručení online, ušetříte čas a získáte 20% slevu.

Tři varianty pojistného plnění

Povinné ručení Naše Auto je možné sjednat ve třech variantách:

Standard Dominant Premiant
Újma na majetku 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Újma na zdraví 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Úrazové pojištění řidiče 100 000 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč
Pojištění osobních věcí řidiče 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč
Pojištění osobních věcí rodinných příslušníků 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč
Asistenční služby Součást pojištění Součást pojištění Součást pojištění
Pojištění škod na vlastním vozidle při zaviněné nehodě 10 000 Kč
Zapůjčení náhradního vozidla při střetu, pádu nebo nárazu 10 000 Kč

Proč povinné ručení od ČSOB Pojišťovny?

Sjednání povinného ručení u ČSOB Pojišťovny přináší řadu výhod, které ocení každý řidič. Mezi hlavní přednosti patří:

 • Jednoduchost sjednání: Sjednání povinného ručení u ČSOB Pojišťovny je snadné a rychlé.
 • Možnost sjednání havarijního pojištění: K povinnému ručení Naše Auto od ČSOB Pojišťovny lze také sjednat havarijní pojištění a získat tak komplexní ochranu vašeho vozidla.
 • Asistenční služba: ČSOB Pojišťovna nabízí nonstop asistenční službu
 • 20% sleva při sjednání přes internet: Při sjednání povinného ručení online získáte 20% slevu na pojistné.
 • Náhradní vozidlo: Pokud oprava vašeho vozidla přesáhne 8 hodin opravy, ČSOB Pojišťovna vám zapůjčí náhradní vozidlo.

Možnost sjednání doplňkových pojištění

K povinnému ručení Naše Auto od ČSOB Pojišťovny lze sjednat různá doplňková pojištění, která poskytují komplexnější ochranu vašeho vozidla a zajišťují větší klid při řízení. Doplňková pojištění zahrnují například:

Pojištění Odcizení Pojištění vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ odcizení vašeho vozidla nebo jeho části.
Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí Pojištění vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ, kdy došlo k újmě na zavazadlech a přepravovaných věcech ve vašem vozidle v souvislosti s dopravní nehodou nebo jejich odcizením.
Úrazové pojištění přepravovaných osob Pojištění vám poskytuje pojistnou ochranu osob přepravovaných vaším vozidlem v případě dopravní nehody s následkem smrti způsobené úrazem, trvalých následků úrazu nebo doby nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu – denní odškodné.
Úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou Pojištění poskytne pojistnou ochranu řidiči pro případ smrti následkem úrazu nebo trvalých následků úrazu vzniklých při řízení pojištěného vozidla. V případě, že se řidiči při řízení pojištěného vozidla stane dopravní nehoda a vážně se zraní, každý měsíc mu bude vyplácena renta až do konce života.
Pojištění okenních skel vozidla Pojištění vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ, kdy došlo k újmě na okenních sklech vašeho vozidla jakoukoliv nahodilou událostí.
Živelní pojištění vozidla Pojištění vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ, kdy došlo k újmě na vašem vozidle z těchto důvodů: požár, úder blesku, krupobití, vichřice, pád jakýchkoli věcí na předmět pojištění, povodeň, záplava, výbuch.
Střet vozidla se zvěří Pojištění Vám poskytne pojistnou ochranu pro případ střetu se zvěří nebo poškození vozidla zvěří.
Asistenční služby Jedná se o nadstandardní asistenční služby, které nejsou součástí pojištění Odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla anebo pojištění vozidla typu Kasko.
Pojištění nákladů na půjčovné Pojištění Vám poskytne plnění za účelně a nezbytně vynaložené náklady (vzniklé pojištěnému) na zapůjčení náhradního vozidla v příčinné souvislosti s poškozením, zničením, odcizením nebo pohřešováním pojištěného vozidla.
Pojištění právní ochrany Pojištění Vám poskytne náhradu nutných a účelných nákladů souvisejících s ochranou a prosazováním oprávněných právních zájmů pojištěného vzniklých v souvislosti s řízením nebo provozem pojištěného vozidla.

Možnost sjednání havarijního pojištění

K povinnému ručení Naše Auto od ČSOB Pojišťovny lze také sjednat havarijní pojištění a získat tak komplexní ochranu vašeho vozidla. Havarijní pojištění pokrývá škody na vlastním vozidle, které nejsou kryty povinným ručením.

Asistenční služby ČSOB

Asistenční služby jsou důležitou součástí pojištění vozidel a poskytují pomoc při nehodě, poruše vozidla nebo odcizení vozidla.

Jak vám pomohou (i nadstandardní) asistenční služby k ČSOB povinnému ručení?

 • Oprava na místě nebo odtah vozidla při jakékoli poruše nebo nehodě vozidla
 • Náhradní doprava nebo ubytování při jakékoli poruše nebo nehodě
 • Asistenční služby oceníte v situacích, kdy: ztratíte klíče od vozidla, při defektu pneumatik, zaměníte palivo v nádrži, vám dojde palivo v nádrži
 • Při cestách do zahraničí vám asistenční služby navíc zajistí: vyslání náhradního řidiče, převoz vozidla do ČR, vyřazení vozidla z evidence a jeho sešrotování, doručení náhradních dílů pro opravu, pomoc ve finanční tísni, předání vzkazu blízké osobě.

V případě potřeby asistenčních služeb od ČSOB můžete využít následující kontakty:

 1. V ČR tel.: 1224
 2. V zahraničí tel.: +420 222 803 442
 3. Emailem: asistence@csobpoj.cz

Kontaktní informace ČSOB pojišťovny

Pokud potřebujete s něčím pomoci nebo máte dotazy ohledně povinného ručení, můžete se obrátit na jejich kontaktní centrum.

Adresa

ČSOB pojišťovnu můžete kontaktovat poštou na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a.s.
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice
Telefonní číslo

Pokud potřebujete telefonicky komunikovat s ČSOB pojišťovnou, můžete využít telefonní číslo:

+420 466 100 777
E-mail

Pro e-mailovou komunikaci můžete využít následující e-mailovou adresu:

info@csobpoj.cz
Online formulář

Můžete také využít online formulář pro zaslání zprávy přímo z webových stránek. Stačí vyplnit požadované údaje a odeslat zprávu.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění