bool(true)
Časté otázky - BezvaPojištění.cz


Nejčastější otázky a odpovědi
na BezvaPojištění.cz

Je možné zřídit si povinné ručení online?

Ano, je to dokonce velmi výhodné, a to jak z hlediska časového, tak i finančního, protože pojišťovny často nabízejí slevy na pojištění vozidel sjednané online. Stačí do formuláře zadat parametry svého auta (viz Jak se tvoří cena povinného ručení), osobní údaje jako PSČ, věk a pohlaví, dále vyplníte dobu, po kterou jezdíte bez nehod, celkovou délku předchozích pojištění, celkový počet pojistných případů a vyjde vám cena zákonného pojištění u pojišťoven, které službu podporují. Poté stačí u příslušné pojišťovny dát sjednat povinné ručení online. Tento způsob je velice rychlý a jednoduchý.

Platí pojištění vozidla vyřízené v ČR i v zahraničí?

Zelená karta vyřízená v České republice platí ve státech, které jsou uvedeny v seznamu v prováděcí vyhlášce ministerstva financí a ve všech zemích evropského hospodářského prostoru. Na první straně Zelené karty jsou značky států (tyto země jsou členy Rady kanceláří). Pokud není značka státu přeškrtnutá, platí v dané zemi povinné ručení sjednané v ČR. To umožňuje provoz vozidla na území státu. V opačném případě (pokud by vaše Zelená karta nebyla v daném státě platná) byste museli uhradit poplatek, tzv. hraniční pojištění, abyste mohli s vozidlem do země vstoupit a používat ho zde.

Musí mít povinné ručení opravdu každé vozidlo?

Existují zákonné výjimky, které nemusí mít vyřízené povinné ručení v ČR. Patří sem vozidla:

 • zahraničního vlastníka, který má platnou zelenou kartu, vyřízenou ve státě odkud pochází, a která zároveň platí na území České republiky.
 • policie České republiky a útvarů kriminální policie
 • složek integrovaného záchranného systému
 • bezpečnostní informační služby
 • Ministerstva obrany provozovaná vojenským zpravodajstvím
 • provozovaná Úřadem pro zahraniční styky
 • sborů dobrovolných hasičů

Jak funguje tzv. asistenční služba?

Asistenční služby nabízejí pojišťovny v rámci povinného ručení. Jde o poskytnutí pomoci při poškození vozidla. Rozsah této služby se u jednotlivých pojišťoven liší, některé úkony jsou zdarma, některé jsou zpoplatněné. Ceny a limity, stejně jako rozsah a rychlost poskytnutí asistenčních služeb má každá pojišťovna nastaveny jinak. Obvykle máte možnost za příplatek rozšířit poskytované asistenční služby.
S čím vám pomůže asistenční služba:

 • příjezd k poškozenému vozu (zdarma v rámci pojištění)a oprava vozu na místě nehody, popřípadě odtažení vozu.
 • Proplacení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že oprava trvá déle nebo se vozidlo nepodaří zprovoznit (podmínky se různí u každé pojišťovny)
 • Úhrada nákladů na cestu domů nebo do původního cíle (podmínky a limity této služby jsou různé)
 • Půjčka na nečekané výdaje
 • Právní pomoc (jen některé pojišťovny)

Mohu zahrnout povinné ručení do účetnictví jako náklady?

Za předpokladu, že je vozidlo vloženo do majetku firmy, je povinné ručení uznatelným účetním nákladem.

Kolik mám času na vyřízení zákonného pojištění pro svůj vůz?

Pojištění motorového vozidla musíte mít vyřízeno do 14 dní od chvíle zániku předchozího pojištění nebo od chvíle, kdy vozidlo začne splňovat podmínky, které vlastníkovi ukládají povinnost založit povinné ručení. Pokud nebude sjednáno nové pojištění vozidla do této lhůty, musí být nejpozději ve stejném čase odevzdáno osvědčení o registraci a státní poznávací značka (případně osvědčení o technickém průkazu) příslušnému orgánu.

Co vše je uhrazeno z povinného ručení?

Povinné ručení se vztahuje na škody způsobené provozem vozidla, které je předmětem pojištění. To znamená, že podle zákona pojišťovna uhradí újmu na zdraví (také usmrcení) nebo majetku způsobenou druhé osobě a také náklady na právní zastoupení poškozené osoby. Pojišťovna uhradí škody až do výše 35 000 000,- Kč, limit je možno za příplatek zvednout až na 100 000 000,- Kč. Pojišťovna nehradí škodu v případě, že se prokáže, že: škoda byla způsobena úmyslně; vozidlo nebylo technicky způsobilé k provozu; řidič se bezdůvodně odmítl podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu nebo omamných látek; vozidlo bylo použito neoprávněně, atd. podle zákona č. 168/1999 sb.

Jak odstoupím od smlouvy, pokud chci změnit pojišťovnu?

Jestliže chcete změnit pojišťovnu, musíte mít nejdříve ukončeno povinné ručení u současné pojišťovny. To se provádí podáním písemné výpovědi ke konci pojistného období. Pojistné období trvá jeden rok a výpověď musíte doručit alespoň šest týdnů před jeho koncem. Pojištění tedy nelze vypovědět kdykoli v průběhu pojistného období, ale až k jeho konci. Ve zvláštních případech lze pojištění ukončit i jindy. Mohou to být tyto případy: pojišťovna upraví výši cen a pojistník s výší nesouhlasí; výpověď je podána do dvou měsíců od sjednání pojištění; vzájemná dohoda obou stran; vozidlo již fyzicky neexistuje, atd.

Zastoupené pojišťovny

Porovnáváme několik stovek variant pojištění od všech pojišťoven v ČR:

Allianz pojišťovna Axa pojišťovna Česká pojišťovna Čpp pojišťovna ČSOB pojišťovna Generali pojišťovna HVP pojišťovna Kooperativa pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wustenrot pojišťovna