Rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním

V tomto článku se podrobně zaměříme na dva základní typy pojištění vozidel v České republice: povinné ručení a havarijní pojištění. Vysvětlíme jejich rozdíly, co kryjí, jaké jsou limity a jak si je správně vybrat.

Povinné ručení - co je to a co kryje

Povinné ručení je základním pojištěním vozidel, které je skutečně povinné od roku 2000. Slouží k pokrytí škody na majetku a zdraví těch, kterým tuto škodu způsobíte. Pojišťovna však neuhradí žádnou škodu vám samotným.

Povinné ručení kryje především:

 • Škody způsobené na cizím vozidle
 • Škody na zdraví – trvalé následky cestujících včetně smrti
 • Škody na jiném majetku – například na domech, plotech či svodidlech
 • Ekologické škody
 • Škody s povahou ušlého zisku

Limity povinného ručení

Zákon u povinného ručení přesně definuje minimální limit plnění, který je stanoven na 35 milionů korun. Pojišťovny nabízí pojištění s vyšším plněním, až do 250 milionů korun. Vyšší plnění se může hodit v případě hromadných havárií nebo jiných situací, kdy škoda může dosáhnout vysoké částky.

Platnost povinného ručení mimo ČR - Zelená karta

Povinné ručení platí nejen v ČR, ale i v dalších zemích uvedených na zelené kartě, kterou dostáváte k pojištění. Zelenou (nově bílou) kartu musíte mít jako řidič vždy při sobě a slouží jako důkaz o zaplacení povinného ručení.

Povinné ručení pro nepojízdná vozidla

I když vozidlem nejezdíte, musí mít povinné ručení. Bez něj může být pokuta až 100 000 Kč. Pokud chcete vozidlo odhlásit z registru vozidel, musíte vrátit registrační značky na úřadě a povinné ručení vypovědět.

Havarijní pojištění - co je to a co kryje

Havarijní pojištění je dobrovolné a slouží k pokrytí škod na vašem vlastním vozidle. Jeho hlavním cílem je zajistit finanční náhradu za škodu v případě nehody, krádeže, vandalismu nebo přírodních živlů.

Havarijní pojištění kryje především:

 • Škody způsobené vámi
 • Škody způsobené jiným řidičem bez povinného ručení nebo s neznámou identitou
 • Škody vzniklé krádeží nebo vandalismem
 • Škody způsobené přírodními živly (např. povodeň, kroupy, požár)
 • Lze sjednat i připojištění (např. skel, asistenční služby, příslušenství vozidla)

Ceny a podmínky havarijního pojištění

Ceny havarijního pojištění se liší podle vozidla, věku řidiče, historie pojistných událostí, počtu km najetých za rok a dalších parametrů. Základem pro výpočet ceny je pojištěná částka, která je obvykle rovna tržní hodnotě vozidla.

Podmínky havarijního pojištění se liší podle pojišťovny. Důležité je číst smlouvu a věnovat pozornost vyloučeným rizikům, spoluúčasti, omezením a dalším podmínkám.

Kombinace povinného ručení a havarijního pojištění

Povinné ručení a havarijní pojištění se často sjednávají zvlášť, ale je možné je kombinovat pro komplexní pokrytí rizik. Výhody kombinace obou pojištění zahrnují:

 • Komplexní ochrana – Kombinace povinného ručení a havarijního pojištění poskytuje nejúplnější finanční ochranu pro vás a vaše vozidlo. Povinné ručení pokrývá škody způsobené třetím osobám, zatímco havarijní pojištění chrání vaše vozidlo před různými typy škod.
 • Výhodnější pojistné – Některé pojišťovny mohou nabízet slevy nebo lepší podmínky pro kombinaci povinného ručení a havarijního pojištění. To znamená, že můžete ušetřit peníze, pokud si sjednáte obě pojištění u stejné pojišťovny.
 • Jednodušší administrativa – Sjednání obou pojištění u jedné pojišťovny může zjednodušit administrativu, jelikož budete mít jednoho kontaktního místa pro všechny pojištění související s vaším vozidlem. To usnadní komunikaci s pojišťovnou v případě škodní události nebo změny smluvních podmínek.
 • Flexibilita – Kombinace povinného ručení a havarijního pojištění vám umožňuje přizpůsobit pokrytí vašim potřebám a rozpočtu. Můžete si vybrat různé úrovně krytí a připojištění, které vám poskytnou nejlepší možnou ochranu.

Tip: Povinné ručení je nezbytné pro všechna vozidla. Havarijní pojištění je vhodné pro novější vozidla, vozidla s vyšší hodnotou nebo v případě, že chcete mít pokrytí škod na vlastním vozidle.

Výjimky z pojistného plnění

Přestože povinné ručení a havarijní pojištění poskytují finanční ochranu, existují některé situace, kdy pojišťovna nemusí pojistné plnění poskytnout. Výjimky z pojistného plnění se mohou lišit v závislosti na konkrétní pojišťovně, ale obvykle zahrnují následující:

 • Škody způsobené úmyslně pojistníkem nebo řidičem vozidla
 • Škody vzniklé při použití vozidla pro nelegální činnost nebo při útěku před policií
 • Škody způsobené řidičem bez platného řidičského průkazu nebo pod vlivem alkoholu či drog
 • Škody vzniklé při účasti na nelegálních závodech nebo jiných soutěžích
 • Škody způsobené válečnými událostmi, teroristickými činy nebo jadernými reakcemi

Připojištění

Připojištění je možnost rozšíření základního povinného ručení nebo havarijního pojištění o další rizika. Připojištění se liší podle pojišťovny a můžete si je sjednat dle svých potřeb a preference. Běžně nabízená připojištění zahrnují:

 • Pojištění skel – kryje škody na sklech vozidla, např. praskliny nebo rozbití
 • Pojištění zavazadel – kryje škody na zavazadlech přepravovaných ve vozidle
 • Pojištění příslušenství – kryje škody na příslušenství vozidla, např. autorádio nebo navigace
 • Pojištění osob – kryje škody na zdraví nebo úmrtí řidiče a cestujících
 • Asistenční služby – poskytuje pomoc při poruše vozidla, např. odtah, náhradní vozidlo nebo ubytování. Více o asistenčních službách v našem článku.

Otázky a odpovědi

Jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním?

Povinné ručení je základní povinné pojištění vozidel, které kryje škody způsobené třetím osobám. Havarijní pojištění je dobrovolné a slouží k pokrytí škod na vlastním vozidle.

Jaké jsou limity povinného ručení?

Minimální limit plnění povinného ručení je stanoven na 35 milionů korun. Pojišťovny nabízí pojištění s vyšším plněním, až do 250 milionů korun.

Jaký je rozdíl v ceně povinného ručení a havarijního pojištění?

Cena povinného ručení se odvíjí od typu vozidla, výkonu motoru a dalších faktorů. Cena havarijního pojištění závisí na tržní hodnotě vozidla, věku řidiče, historii pojistných událostí a dalších parametrech. Havarijní pojištění je obvykle dražší než povinné ručení.

Jaké jsou výhody havarijního pojištění?

Havarijní pojištění vám poskytuje finanční ochranu v případě škod na vlastním vozidle. Kryje škody způsobené nehodou, krádeží, vandalismem nebo přírodními živly. Můžete si také sjednat připojištění pro další rizika.

Jak získám nejlepší cenu pro povinné ručení a havarijní pojištění?

Pro získání nejlepší ceny doporučujeme využít porovnání povinného ručení a srovnání havarijního pojištění. Získáte tak přehled o nabídkách různých pojišťoven a můžete si vybrat tu nejvýhodnější variantu.

Allianz PZP
ČPP PZP
Generali PZP
UNIQA PZP
Kooperativa PZP
ČSOB PZP
Slavia PZP
Hasičská vzájemná pojišťovna PZP
Direct PZP
Pillow PZP