/>

Rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním

V tomto článku se podrobně zaměříme na dva základní typy pojištění vozidel v České republice: povinné ručení a havarijní pojištění. Vysvětlíme jejich rozdíly, co kryjí, jaké jsou limity a jak si je správně vybrat.

Povinné ručení - co je to a co kryje

Povinné ručení je základním pojištěním vozidel, které je skutečně povinné od roku 2000. Slouží k pokrytí škody na majetku a zdraví těch, kterým tuto škodu způsobíte. Pojišťovna však neuhradí žádnou škodu vám samotným.

Povinné ručení kryje především:

 • Škody způsobené na cizím vozidle
 • Škody na zdraví – trvalé následky cestujících včetně smrti
 • Škody na jiném majetku – například na domech, plotech či svodidlech
 • Ekologické škody
 • Škody s povahou ušlého zisku

Limity povinného ručení

Zákon u povinného ručení přesně definuje minimální limit plnění, který je stanoven na 35 milionů korun. Pojišťovny nabízí pojištění s vyšším plněním, až do 250 milionů korun. Vyšší plnění se může hodit v případě hromadných havárií nebo jiných situací, kdy škoda může dosáhnout vysoké částky.

Platnost povinného ručení mimo ČR - Zelená karta

Povinné ručení platí nejen v ČR, ale i v dalších zemích uvedených na zelené kartě, kterou dostáváte k pojištění. Zelenou (nově bílou) kartu musíte mít jako řidič vždy při sobě a slouží jako důkaz o zaplacení povinného ručení.

Povinné ručení pro nepojízdná vozidla

I když vozidlem nejezdíte, musí mít povinné ručení. Bez něj může být pokuta až 100 000 Kč. Pokud chcete vozidlo odhlásit z registru vozidel, musíte vrátit registrační značky na úřadě a povinné ručení vypovědět.

Havarijní pojištění - co je to a co kryje

Havarijní pojištění je dobrovolné a slouží k pokrytí škod na vašem vlastním vozidle. Jeho hlavním cílem je zajistit finanční náhradu za škodu v případě nehody, krádeže, vandalismu nebo přírodních živlů.

Havarijní pojištění kryje především:

 • Škody způsobené vámi
 • Škody způsobené jiným řidičem bez povinného ručení nebo s neznámou identitou
 • Škody vzniklé krádeží nebo vandalismem
 • Škody způsobené přírodními živly (např. povodeň, kroupy, požár)
 • Lze sjednat i připojištění (např. skel, asistenční služby, příslušenství vozidla)

Ceny a podmínky havarijního pojištění

Ceny havarijního pojištění se liší podle vozidla, věku řidiče, historie pojistných událostí, počtu km najetých za rok a dalších parametrů. Základem pro výpočet ceny je pojištěná částka, která je obvykle rovna tržní hodnotě vozidla.

Podmínky havarijního pojištění se liší podle pojišťovny. Důležité je číst smlouvu a věnovat pozornost vyloučeným rizikům, spoluúčasti, omezením a dalším podmínkám.

Kombinace povinného ručení a havarijního pojištění

Povinné ručení a havarijní pojištění se často sjednávají zvlášť, ale je možné je kombinovat pro komplexní pokrytí rizik. Výhody kombinace obou pojištění zahrnují:

 • Komplexní ochrana – Kombinace povinného ručení a havarijního pojištění poskytuje nejúplnější finanční ochranu pro vás a vaše vozidlo. Povinné ručení pokrývá škody způsobené třetím osobám, zatímco havarijní pojištění chrání vaše vozidlo před různými typy škod.
 • Výhodnější pojistné – Některé pojišťovny mohou nabízet slevy nebo lepší podmínky pro kombinaci povinného ručení a havarijního pojištění. To znamená, že můžete ušetřit peníze, pokud si sjednáte obě pojištění u stejné pojišťovny.
 • Jednodušší administrativa – Sjednání obou pojištění u jedné pojišťovny může zjednodušit administrativu, jelikož budete mít jednoho kontaktního místa pro všechny pojištění související s vaším vozidlem. To usnadní komunikaci s pojišťovnou v případě škodní události nebo změny smluvních podmínek.
 • Flexibilita – Kombinace povinného ručení a havarijního pojištění vám umožňuje přizpůsobit pokrytí vašim potřebám a rozpočtu. Můžete si vybrat různé úrovně krytí a připojištění, které vám poskytnou nejlepší možnou ochranu.

Tip: Povinné ručení je nezbytné pro všechna vozidla. Havarijní pojištění je vhodné pro novější vozidla, vozidla s vyšší hodnotou nebo v případě, že chcete mít pokrytí škod na vlastním vozidle.

Výjimky z pojistného plnění

Přestože povinné ručení a havarijní pojištění poskytují finanční ochranu, existují některé situace, kdy pojišťovna nemusí pojistné plnění poskytnout. Výjimky z pojistného plnění se mohou lišit v závislosti na konkrétní pojišťovně, ale obvykle zahrnují následující:

 • Škody způsobené úmyslně pojistníkem nebo řidičem vozidla
 • Škody vzniklé při použití vozidla pro nelegální činnost nebo při útěku před policií
 • Škody způsobené řidičem bez platného řidičského průkazu nebo pod vlivem alkoholu či drog
 • Škody vzniklé při účasti na nelegálních závodech nebo jiných soutěžích
 • Škody způsobené válečnými událostmi, teroristickými činy nebo jadernými reakcemi

Připojištění

Připojištění je možnost rozšíření základního povinného ručení nebo havarijního pojištění o další rizika. Připojištění se liší podle pojišťovny a můžete si je sjednat dle svých potřeb a preference. Běžně nabízená připojištění zahrnují:

 • Pojištění skel – kryje škody na sklech vozidla, např. praskliny nebo rozbití
 • Pojištění zavazadel – kryje škody na zavazadlech přepravovaných ve vozidle
 • Pojištění příslušenství – kryje škody na příslušenství vozidla, např. autorádio nebo navigace
 • Pojištění osob – kryje škody na zdraví nebo úmrtí řidiče a cestujících
 • Asistenční služby – poskytuje pomoc při poruše vozidla, např. odtah, náhradní vozidlo nebo ubytování. Více o asistenčních službách v našem článku.

Otázky a odpovědi

Jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním?

Povinné ručení je základní povinné pojištění vozidel, které kryje škody způsobené třetím osobám. Havarijní pojištění je dobrovolné a slouží k pokrytí škod na vlastním vozidle.

Jaké jsou limity povinného ručení?

Minimální limit plnění povinného ručení je stanoven na 35 milionů korun. Pojišťovny nabízí pojištění s vyšším plněním, až do 250 milionů korun.

Jaký je rozdíl v ceně povinného ručení a havarijního pojištění?

Cena povinného ručení se odvíjí od typu vozidla, výkonu motoru a dalších faktorů. Cena havarijního pojištění závisí na tržní hodnotě vozidla, věku řidiče, historii pojistných událostí a dalších parametrech. Havarijní pojištění je obvykle dražší než povinné ručení.

Jaké jsou výhody havarijního pojištění?

Havarijní pojištění vám poskytuje finanční ochranu v případě škod na vlastním vozidle. Kryje škody způsobené nehodou, krádeží, vandalismem nebo přírodními živly. Můžete si také sjednat připojištění pro další rizika.

Jak získám nejlepší cenu pro povinné ručení a havarijní pojištění?

Pro získání nejlepší ceny doporučujeme využít porovnání povinného ručení a srovnání havarijního pojištění. Získáte tak přehled o nabídkách různých pojišťoven a můžete si vybrat tu nejvýhodnější variantu.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění