/>

Zelená karta: Co je to, proč je důležitá

Zelená karta je důležitý dokument, který prokazuje platnost povinného ručení vašeho vozidla. V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o Zelené kartě, včetně jejího významu, důležitosti v České republice, nedávných změn a právních požadavků.

Co je Zelená karta a proč je důležitá

Zelená karta, oficiálně známá jako Mezinárodní automobilová pojišťovací karta, je dokument, který potvrzuje platnost povinného ručení vašeho vozidla. V České republice je povinnost vozit Zelenou kartu v autě a předložit ji při silniční kontrole. V opačném případě hrozí řidiči bloková pokuta.

Jak získat Zelenou kartu

Zelenou kartu obdržíte od své pojišťovny, když sjednáte povinné ručení. Pojišťovny ji zašlou buď poštou, e-mailem nebo ji můžete stáhnout z jejich webových stránek či mobilní aplikace.

Elektronická Zelená karta

Od července 2020 je možné využívat elektronickou Zelenou kartu, která má stejnou právní platnost jako tištěný dokument. Elektronickou Zelenou kartu si můžete stáhnout ze svého účtu u pojišťovny nebo vám ji může zaslat e-mailem. Elektronická Zelená karta vám ušetří čas a náklady na tisk a poštovné, a navíc snižuje papírovou zátěž. I když je elektronická Zelená karta v České republice uznána, je doporučeno mít tištěnou variantu při cestě do zahraničí, neboť ne všechny země elektronickou formu akceptují.

Zelená karta pro motocykly a traktory

Povinné ručení a Zelená karta se vztahují nejen na osobní automobily, ale také na motocykly a traktory. V případě, že vlastníte tato vozidla, je důležité zajistit si povinné ručení a Zelenou kartu pro ně. Více informací o povinném ručení pro motocykly naleznete zde a pro traktory zde.

Informace na Zelené kartě

Na Zelené kartě musí být uvedeny následující údaje:

  • Údaje o vozidle
  • Územní platnost
  • Datum platnosti Zelené karty
  • Informace o asistenční službě

V případě změn, jako je například změna registrační značky, je nutné informovat vaši pojišťovnu, která vám vystaví novou Zelenou kartu s aktuálními údaji.

Platnost Zelené karty

Zelená karta je štandardně platná po dobu jednoho roku, na který máte sjednáno i povinné ručení.

Kde všude Zelená karta platí

Zelená karta platí ve státech Evropského hospodářského prostoru a státech ze seznamu Ministerstva financí. Česká kancelář pojistitelů uzavřela tzv. dohodu k Interním pravidlům s některými dalšími státy, jako jsou Ázerbajdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko.

Zelena karta vzor

Vzor bílé (zelené) karty. Zdroj: Wikipedie

Bílá karta: Nástupce Zelené karty

Kromě Zelené karty, která byla dříve povinná pro cesty do zahraničí, existuje také Bílá karta. Bílá karta je novější a modernější verze Zelené karty. Změna zelené barvy na bílou byla provedena z několika důvodů, mezi něž patří:

  1. Snížení nákladů na tisk: Bílá karta je levnější na výrobu, neboť nepotřebuje zelený papír ani zvláštní tiskové barvy.
  2. Digitalizace: Bílá karta umožňuje lepší digitalizaci a snazší skenování, což zjednodušuje administrativní práci jak pro pojišťovny, tak pro úřady.
  3. Mezinárodní standardizace: Změna na bílou barvu přinesla větší soulad s mezinárodními standardy a snazší rozpoznávání v různých zemích.

Stejně jako Zelená karta, i Bílá karta slouží jako důkaz platného povinného ručení při cestování do zahraničí. Bílá karta obsahuje stejné informace jako Zelená karta, jako jsou údaje o vozidle, pojišťovně, čísle pojistné smlouvy, zemi registrace vozidla a období platnosti.

Přestože se již v České republice využívá Bílá karta, název "Zelená karta" je stále běžně používán pro označení mezinárodního průkazu pojištění. Je důležité si uvědomit, že ať už je karta zelená nebo bílá, její funkce a význam zůstávají stejné.

Na co nezapomenout:

Před cestou do zahraničí se ujistěte, že splňujete veškeré právní požadavky pro danou zemi. Mimo Zelenou kartu můžete potřebovat i další dokumenty nebo doplňkové pojištění. Některé země také vyžadují dálniční známku, kterou si můžete zakoupit předem.

Užitečné odkazy:

Sankce a pokuty

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) uvádí, že na silnicích se každoročně pohybuje 100 až 200 tisíc vozidel bez platného povinného ručení. Povinné ručení je zákonem stanovené pojištění pro všechny řidiče motorových vozidel a jeho nedodržení může vést k finančním sankcím.

Důvod pokuty Částka k zaplacení
Bez povinného ručení Sankce do garančního fondu ČKP, výše sankce se odvíjí od zdvihového objemu válců motoru, u autobusů a nákladních aut od povolené hmotnosti vozidla. Například za osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1 500 cm3 by sankce činily 17 155 Kč ročně.
Nepředložení zelené karty Bloková pokuta na místě: až 1 500 Kč, ve správním řízení: až 3 000 Kč. Jestliže se prokáže, že řidič neuhradil povinné ručení, hrozí mu ve správním řízení pokuta 5 000 Kč až 40 000 Kč
Způsobení škody nepojištěným vozidlem Povinnost uhradit alespoň třetinu škody poškozenému, maximálně do výše 300 000 Kč. Tuto částku poté ČKP vymáhá na viníkovi.

Dle nových informací však zelenou kartu není potřeba mít fyzicky u sebe. Stačí ji mít nahranou v mobilním telefonu ve formě fotografie nebo uloženou v aplikaci pojišťovny. Tato možnost však platí pouze na území Česka. Při cestě do zahraničí je nutné mít s sebou papírovou zelenou (bílou) kartu.

Nejčastější otázky a odpovědi

Co je Zelená karta?

Zelená karta je mezinárodní automobilová pojišťovací karta, která potvrzuje platnost povinného ručení vašeho vozidla.

Co je Bílá karta?

Bílá karta je nástupcem Zelené karty a slouží jako důkaz platného povinného ručení při cestování do zahraničí. Její barva byla změněna na bílou z důvodu snížení nákladů na tisk, lepší digitalizace a mezinárodní standardizace.

Proč došlo ke změně z Zelené karty na Bílou kartu?

Změna byla provedena z důvodu snížení nákladů na tisk, lepší digitalizace, snazšího skenování a mezinárodní standardizace.

Jak získám Zelenou kartu?

Zelenou kartu obdržíte od své pojišťovny při sjednání povinného ručení.

Jak dlouho je Zelená karta platná?

Zelená karta je platná po dobu jednoho roku, na který máte sjednáno povinné ručení.

Je Zelená karta povinná v České republice?

Ano, v České republice je povinnost vozit Zelenou kartu v autě a předložit ji při silniční kontrole.

Kde všude platí Zelená karta?

Zelená karta platí ve státech Evropského hospodářského prostoru a dalších zemích uvedených na seznamu Ministerstva financí. Česká kancelář pojistitelů má také dohody s některými dalšími státy, jako jsou Ázerbajdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko.

Co dělat, když změním registrační značku vozidla?

V případě změny registrační značky je nutné informovat vaši pojišťovnu, která vám vystaví novou Zelenou kartu s aktuálními údaji.

Potřebuji mít tištěnou Zelenou kartu, nebo postačuje elektronická?

V České republice stačí mít Zelenou kartu uloženou v mobilu či v mobilní aplikaci pojišťovny. Při cestě do zahraničí je ale doporučeno mít i tištěnou variantu.

Musím Zelenou kartu předkládat při silniční kontrole v zahraničí?

Ano, Zelená karta je mezinárodní dokument, který musíte předložit při silniční kontrole v zahraničí.

Mám povinné ručení, ale nemám Zelenou kartu. Co mám dělat?

Pokud nemáte Zelenou kartu, měli byste kontaktovat svou pojišťovnu a požádat o zaslání nové.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění