/>

Kupní smlouva na auto

Kupní smlouva na automobil je klíčový dokument, který by měl být součástí každého prodeje nebo nákupu vozu v České republice. V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o kupní smlouvě na auto, jak ji správně vypracovat a na co si dát pozor při jejím uzavírání.

Správně vypracovaná kupní smlouva na auto chrání obě strany před případnými spory v budoucnu a zajišťuje, že práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího jsou jasně stanovena. Přestože zákon nevyžaduje písemnou formu smlouvy, doporučuje se ji mít vždy písemně, aby byl důkaz o smlouvě snadno dostupný.

Jak správně vypracovat kupní smlouvu na auto

Kupní smlouva na auto by měla obsahovat následující náležitosti:

 1. Identifikace smluvních stran - jména, adresy a identifikační údaje (IČO, DIČ) prodávajícího a kupujícího.
 2. Specifikace prodávaného předmětu - důkladný popis vozidla, včetně technických parametrů, aktuálního technického stavu a případných vad.
 3. Kupní cena - sjednaná cena, způsob a lhůta jejího zaplacení.
 4. Přechod vlastnického práva - jak a kdy nabývá kupující vlastnické právo k autu, například klauzule o přechodu práva až po uhrazení kupní ceny.
 5. Prohlášení prodávajícího - o tom, že je výhradním vlastníkem auta a že na vozidle neváznou žádná práva třetích osob.

Specifikace vozidla

V kupní smlouvě na auto by měla být zahrnuta následující specifikace vozidla:

 • Tovární značka a model
 • Identifikační číslo vozidla (VIN)
 • Barva vozidla
 • Rok výroby
 • Registrační značka
 • Číslo velkého technického průkazu
 • Počet najetých kilometrů
 • Aktuální stav vozidla (jak stojí a leží)

Kupní smlouva na auto: Vzor ke stažení

Stáhněte si vzor kupní smlouvy na auto a ukázkový protokol o technickém stavu vozidla.

Právní požadavky spojené s kupní smlouvou na auto

Při prodeji auta je potřeba dodržet několik základních právních požadavků. Mezi tyto požadavky patří:

 • Převod vlastnictví - je třeba zajistit převod vlastnictví vozidla na nového majitele. To je nutné udělat nejpozději do 10 dnů od předání vozidla kupujícímu. Převod vlastnictví se provádí na registraci vozidel.
 • Povinné ručení - nový majitel musí uzavřít smlouvu o povinném ručení vozidla nejpozději do 3 dnů od převzetí vozu. Více informací o povinném ručení naleznete zde.
 • Převod technického průkazu - prodávající musí předat kupujícímu velký technický průkaz a potvrzení o registraci vozidla.

Nejčastější otázky a odpovědi

Co je kupní smlouva na auto?

Kupní smlouva na auto je písemná dohoda mezi prodávajícím a kupujícím o prodeji vozidla.

Jaké informace by měla kupní smlouva na auto obsahovat?

Kupní smlouva na auto by měla obsahovat identifikaci smluvních stran, specifikaci prodávaného předmětu (vozidla), kupní cenu, přechod vlastnického práva a prohlášení prodávajícího.

Jaký je rozdíl mezi kupní smlouvou na auto "jak stojí a leží" a běžnou kupní smlouvou?

Kupní smlouva na auto "jak stojí a leží" zahrnuje prodej vozu se všemi případnými vadami a nedostatky, které kupující akceptuje. Běžná kupní smlouva na auto obvykle zahrnuje prodej vozu v určitém technickém stavu, který je garantován prodávajícím.

Co bych měl zkontrolovat před podepsáním kupní smlouvy na auto?

Před podepsáním kupní smlouvy na auto byste měli zkontrolovat technický stav vozidla, ověřit pravost dokladů, zjistit stav povinného ručení a provést zkušební jízdu. Případně se můžete obrátit na odborníka pro kontrolu technického stavu vozidla.

Jaká je lhůta pro převod vlastnictví vozidla na nového majitele?

Převod vlastnictví vozidla na nového majitele musí být proveden nejpozději do 10 dnů od předání vozidla kupujícímu. Převod vlastnictví se provádí na registračním úřadě.

Je nutné mít kupní smlouvu na auto písemně?

I když zákon nevyžaduje písemnou formu kupní smlouvy na auto, doporučuje se mít ji vždy písemně, aby byl důkaz o smlouvě snadno dostupný a chránil obě strany před případnými spory.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění