/>

Změna povinného ručení: Co byste měli vědět a jak na to

Změna povinného ručení je proces, který mnoho řidičů v průběhu svého života absolvuje. Ať už jde o hledání lepší nabídky od konkurence nebo změnu podmínek stávající pojistné smlouvy, je důležité vědět, jak tento proces probíhá a jaké podmínky je třeba dodržet.

Důvody změny povinného ručení

Změna pojišťovny před výročím smlouvy Povinné ručení musí mít ze zákona každé vozidlo, které se pohybuje na českých silnicích. Pokud jste se z nějakého důvodu rozhodli pro změnu pojišťovny, tak pro vás bude nejsnazší smlouvu vypovědět před jejím prodloužením.
Změna pojišťovny v prvních dvou měsících nově uzavřeného povinného ručení Změna pojišťovny je snadná také v prvních dvou měsících nově uzavřeného povinného ručení. Pokud jste si sjednali povinné ručení a zjistili jste, že jste našli lepší nabídku nebo vám nevyhovují podmínky současné pojišťovny, můžete využít tohoto termínu pro změnu pojišťovny.
Změna povinného ručení při změně podmínek pojišťovny Každá pojišťovna má právo na změnu ceny za povinné ručení a podmínek pojištění. Změna pojištění auta je možná rovněž v okamžiku, kdy pojišťovna mění výši pojistného. Pokud se vám nově nastavené podmínky nelíbí, můžete využít tohoto okamžiku pro změnu pojišťovny.
Změna povinného ručení při prodeji auta Pokud prodáváte své auto, je třeba ohlásit zrušení povinného ručení své pojišťovně. Nový vlastník vozidla by měl sjednat povinné ručení co nejdříve, aby mohl vozidlo provozovat. Více informací o tom, jak postupovat při prodeji auta, naleznete zde.
Změna povinného ručení při darování auta Pokud darujete auto v rámci rodiny, je třeba také ohlásit zrušení povinného ručení a nový vlastník by měl sjednat nové povinné ručení. Více informací o darování auta v rodině naleznete zde.
Změna povinného ručení při odcizení vozidla Dalším důvodem ke zrušení povinného ručení může být odcizení vozidla. Více informací o tom, jak zrušit povinné ručení při odcizení vozidla, naleznete zde.
Změna povinného ručení při vyřazení vozidla z provozu Pokud se rozhodnete vyřadit vozidlo z provozu, musíte své pojišťovně ohlásit zrušení povinného ručení.
Změna povinného ručení při dočasném vyřazení vozidla z registru Dočasné vyřazení vozidla z registru se automaticky provádí na 12 po sobě jdoucích měsíců. V takovém případě je třeba ohlásit zrušení povinného ručení a sjednat nové povinné ručení, pokud plánujete vozidlo opět provozovat.

Když rušíte staré, bude třeba nové

Důvody pro změnu povinného ručení se mohou lišit. Možná hledáte levnější pojištění, nebo nejste spokojeni s úrovní služeb vaší současné pojišťovny. Pamatujte, že změna pojišťovny může ušetřit až 70% z ceny povinného ručení. Pokud zvažujete změnu, můžete využít kalkulačku na porovnání povinného ručení, která vám pomůže najít nejlepší nabídku.

Jak změnit povinné ručení

1. Výpověď stávajícího povinného ručení

Nejprve musíte podat výpověď své současné pojišťovny.

2. Informace potřebné pro výpověď

Při podávání výpovědi budete potřebovat následující informace:

  • důvod výpovědi
  • číslo pojistné smlouvy
  • jméno či obchodní název pojistníka
  • RČ nebo IČO pojistníka
  • adresa pojistníka
  • kontakt na pojistníka
  • druh vozidla, tovární značka a model vozidla
  • registrační značku vozidla
  • datum a podpis pojistníka

3. Odeslání výpovědi

Výpověď je možné odeslat poštou, případně ji přinést osobně na pobočku pojišťovny. Nezapomeňte, že výpověď musí být písemná a musí obsahovat všechny potřebné informace uvedené výše.

4. Nové povinné ručení

Poté, co jste úspěšně zrušili své stávající povinné ručení, je čas vybrat si novou pojišťovnu. Opět můžete využít kalkulačku pro nalezení nejvýhodnější nabídky.

Pojistné období a jak je stanoveno v pojistné smlouvě

Pojistné období je časové období, na které se sjednává pojistná smlouva. Povinné ručení se obvykle sjednává na dobu neurčitou a pojistným obdobím je jeden rok. Důležitým termínem je výročí smlouvy, které je ideální čas pro změnu povinného ručení.

Dobré vědet: Standardně můžete pojistnou smlouvu vypovědět k datu jejího výročí, a to kdykoliv do šesti týdnů před jejím výročím. Pokud smlouvu nevypovíte včas, dojde k jejímu automatickému prodloužení na další pojistné období.

Výpovědní lhůta a výročí smlouvy

Výpovědní lhůta je období, které musí uplynout mezi doručením výpovědi pojišťovně a skutečným ukončením povinného ručení. Její význam spočívá v tom, že dává oběma stranám (pojištěnému i pojišťovně) čas na přípravu na ukončení smlouvy a sjednání nového povinného ručení.

Povinné ručení zaniká až po uplynutí výpovědní lhůty. Pokud plánujete vozidlo provozovat dál, například po dočasném vyřazení z evidence, je nutné sjednat nové povinné ručení před uplynutím výpovědní lhůty, jinak byste nesměli s vozidlem jezdit.

Pozor! Nezapomeňte, že pokud neregistrujete vozidlo dočasně mimo provoz, může za nezajištění vozidla hrozit pokuta až 40 000 Kč.

Často kladené otázky

Co se stane, pokud nevypovím povinné ručení včas?

Pokud nevypovíte povinné ručení včas, pojišťovna vám automaticky prodlouží smlouvu na další pojistné období.

Můžu povinné ručení vypovědět, pokud jsem nespokojen s cenou pojistného?

Ano, pokud nesouhlasíte s navýšením ceny pojistného, můžete povinné ručení vypovědět. Výpověď je nutné doručit pojišťovně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.

Co dělat po výpovědi povinného ručení?

Po výpovědi povinného ručení je nutné sjednat novou pojistku, pokud chcete auto nadále používat. Doporučujeme porovnat nabídky pojištění prostřednictvím online srovnávače.

Je možné podat výpověď povinného ručení elektronicky?

Některé pojišťovny nabízí možnost podat výpověď e-mailem nebo pomocí speciálního elektronického formuláře.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění