/>

Jízda bez povinného ručení

Povinné ručení je základním typem pojištění, které je vyžadováno pro všechna registrovaná vozidla v České republice. Toto pojištění je zákonem stanovené a jeho hlavním účelem je pokrýt škody způsobené na zdraví nebo majetku třetích osob v případě dopravní nehody.

Nepojištěné auto: Realita na českých silnicích

V Česku se můžete setkat s desítkami tisíc nepojištěných aut. Ačkoliv většina z nás ví, že povinné ručení je ze zákona nutné, existuje více než 100 000 vlastníků či provozovatelů vozidel, kteří na své auto pojištění odpovědnosti za škodu uzavřené nemají.

Pokuta za nepojištěné vozidlo

Pokud je zjištěno, že vozidlo je bez povinného ručení, může být jeho majiteli uložena pokuta. Tato pokuta se pohybuje mezi 5 a 40 tisíc Kč, v závislosti na konkrétních okolnostech případu. Tato částka může být ještě vyšší, pokud dojde k opakovanému porušení tohoto předpisu.

Sankce za nepředložení zelené karty

Kromě pokuty za nepojištěné vozidlo může vlastníkovi vozidla hrozit i sankce za nepředložení zelené karty policistovi při silniční kontrole (sankce pro řidiče) – 1 500 až 3 000 Kč, v blokovém řízení 1 500 Kč. Zelená karta je mezinárodní potvrzení o uzavření povinného ručení, které je nutné předložit při kontrole na silnici nebo při překročení státní hranice.

Způsobení škody s nepojištěným vozidlem

Pokud způsobíte škodu s nepojištěným vozidlem, následky mohou být ještě vážnější. V takovém případě Česká kancelář pojistitelů (ČKP) kompenzuje škodu z garančního fondu.

Nicméně, ČKP poté bude požadovat vrácení této částky od majitele nepojištěného vozidla. Pokud není tato částka uhrazena v daném termínu, může dojít k dalším sankcím, včetně postoupení pohledávky k vymáhání inkasní agenturou nebo soudnímu řízení.

Jízda bez povinného ručení je tedy nejen nezákonná, ale také finančně riskantní. Abyste se vyhnuli těmto sankcím, je důležité mít platné povinné ručení pro vaše vozidlo.

Garanční fond a náhrada škody

ČKP spravuje takzvaný garanční fond. Tento fond je určen k pokrytí škod způsobených nepojištěnými vozidly nebo vozidly, u kterých není možné určit pojistitele. Pokud dojde k nehodě a viníkem je řidič nepojištěného vozidla, ČKP využije prostředky z garančního fondu k náhradě škody. Tímto způsobem je zajištěna ochrana poškozených osob, které by jinak mohly utrpět finanční ztrátu.

Příspěvek do garančního fondu ČKP

Kromě pokuty je vlastníkovi nepojištěného vozidla uložena povinnost uhradit příspěvek do garančního fondu ČKP. Tento příspěvek se účtuje za každý den, kdy bylo vozidlo nepojištěno. Výše příspěvku je určena vyhláškou Ministerstva financí.

Druh vozidla Denní sazba
motocykl do 50 cm3 včetně 4 Kč
motocykl nad 50 do 350 cm3 8 Kč
motocykl nad 350 do 500 cm3 včetně 21 Kč
motocykl nad 500 cm3 25 Kč
osobní automobil do 1 000 cm3 30 Kč
osobní automobil od 1 001 do 1 350 cm3 35 Kč
osobní automobil od 1 351 do 1 850 cm3 47 Kč
osobní automobil od 1 851 do 2 500 cm3 65 Kč
osobní automobil nad 2 500 cm3 93 Kč

Ačkoliv se částky zdají na první pohled nízké, při dlouhodobém neplacení povinného ručení se prodraží.

Možnosti pro vlastníky nepoužívaných vozidel

Pokud jste vlastníkem vozidla, které momentálně nevyužíváte, můžete se setkat s otázkou, jak se vyhnout placení povinného ručení.

Uložení registrační značky do depozitu

Uložení registrační značky do depozitu je proces, který umožňuje vlastníkům vozidel, které nejsou v provozu, ušetřit na nákladech spojených s povinným ručením. Tato možnost je ideální pro ty, kteří své vozidlo nevyužívají po delší dobu, například během zimních měsíců nebo během dovolené.

Proces je relativně jednoduchý. Vlastník vozidla musí předložit žádost o uložení registrační značky do depozitu na příslušném úřadě. Po schválení žádosti je registrační značka uložena a vozidlo je oficiálně označeno jako mimo provoz.

Jakmile je registrační značka uložena, vlastník vozidla již nemusí platit povinné ručení.

Je důležité si uvědomit, že jakmile je vozidlo opět uvedeno do provozu, povinnost placení povinného ručení se obnovuje. Vlastník vozidla musí tedy zajistit, aby bylo vozidlo řádně pojištěno předtím, než je opět uvedeno do provozu.

Jak sjednat povinné ručení?

Online sjednání povinného ručení je stále oblíbenější. Nabízí pohodlí sjednání pojištění z domova a často také výhodnější ceny. U nás na bezvapojisteni.cz si můžete porovnat ceny povinného ručení od různých pojišťoven a vybrat si tu nejlepší pro vás. Po odeslání formuláře obdržíte nabídku na povinné ručení, kterou můžete ihned akceptovat a zaplatit. Celý proces trvá jen několik minut.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění