/>

Srážka se zvěří - Jak postupovat?

Střet se zvěří je jedním z nejčastějších typů dopravních nehod v České republice. Ačkoliv se může zdát, že takové nehody jsou nevyhnutelné, existují určité faktory, které mohou zvýšit riziko střetu

Nejrizikovější časy pro střet se zvěří

Nejrizikovějšími časy pro střet se zvěří jsou svítání a soumrak. V těchto časech zvěř často putuje za potravou a na silnice nebere ohled. Srážka se zvěří však může hrozit i na jaře a na podzim, kdy se začne stmívat nebo naopak svítat.

Zvěř na silnicích se chová nepředvídatelně. Může se objevit prakticky kdekoliv a není jistota, že je pole bezpečné a les nikoli. Zvířata mohou silnice přebíhat po celý rok, zvlášť když cesta vede lesem či mezi poli.

Jak snížit riziko střetu se zvěří

Zvýšená opatrnost je klíčem k prevenci střetu se zvěří. V místech, kde se dá výskyt zvěře předpokládat, například v lesních úsecích, nebo na komunikaci mezi poli se zemědělskými plodinami, je třeba být obzvláště bdělý.

Pokud vám zvíře náhle vběhne do cesty, je důležité držet směr vozu a nesnažit se zvěři vyhnout. Při snaze se střetu se zvěří vyhnout můžete dostat smyk a narazit třeba bočně do stromu, což může mít fatálnější následky.

V případě, že vidíte zvěř v blízkosti silnice, je vhodné přepnout z dálkových světel na potkávací, aby zvěř nebyla oslněna a případně ji nechat přejít.

Jak postupovat po srážce se zvěří

Pokud k srážce se zvěří dojde, je důležité postupovat správně:

  • Zastavte a zabezpečte místo nehody: Zapněte výstražné světla a postavte výstražný trojúhelník.
  • Ohlaste nehodu na policii: Srážku se zvěří je nutné nahlásit na policii.
  • Dokumentujte nehodu: Fotografie místa nehody, zvířete a poškození vozu mohou být užitečné pro pojistnou událost. Nepostujte fotografie na sociální síte.
  • Kontakt na pojišťovnu: Po nehodě byste měli co nejdříve kontaktovat svou pojišťovnu a informovat ji o nehodě.
  • Nikdy neujíždějte se sraženou zvěří v kufru :) V každém případě byste neměli vůbec manipulovat se sraženou zvěří.

Pojištění střetu se zvěří

Vzhledem k tomu, že při střetech se zvěří vznikají často vysoké škody na vozidlech, je vhodné mít kvalitní pojištění zahrnující také střet se zvěří. Na bezvapojisteni.cz můžete porovnat různé nabídky pojišťoven a vybrat si takové pojištění, které nejlépe odpovídá vašim potřebám.

Povinnosti vůči majiteli zvěře a pokuty

Pokud dojde ke srážce se zvěří, je důležité vědět, že zvěř je v České republice chráněna zákonem a její majitel má právo na náhradu škody. Majitelem zvěře je většinou myslivecké sdružení nebo stát.

V případě, že dojde ke srážce se zvěří, je tedy nutné kontaktovat majitele zvěře a informovat ho o incidentu. Majitel zvěře má právo na náhradu škody, kterou mu způsobila srážka s jeho zvěří.

Pokud by řidiče napadlo si mrtvé zvíře z místa odvézt a ponechat, dopustil by se (v závislosti na výši škody způsobené mysliveckému sdružení jako vlastníkovi zvěře) přestupku proti majetku nebo dokonce krádeže. Případné ponechání si usmrceného zvířete jako “bolestného za rozbitý nárazník” může být kvalifikováno jako přestupek proti majetku, či jako přečin krádež.

Bezpečné chování na silnici

Buďte vždy opatrní, zejména v místech, kde je možný výskyt zvěře. Dodržujte dopravní předpisy, včetně správného používání světel a vždy mějte na paměti, že bezpečnost je na prvním místě.

Pro více informací o bezpečném chování na silnici a dalších tématech týkajících se pojištění vozidel, navštivte naši poradnu.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění