/>

Řidičský průkaz - Vše, co potřebujete vědět

Řidičský průkaz je oficiální dokument, který potvrzuje, že jeho držitel splnil všechny požadavky a prošel potřebným výcvikem pro řízení určitého typu vozidla. V České republice existují různé kategorie řidičských průkazů, v závislosti na typu vozidla, které můžete řídit.

Skupiny řidičského oprávnění v České republice

V České republice existuje celkem 16 skupin řidičských oprávnění, které umožňují řízení různých typů vozidel. Každá skupina má svá specifická pravidla a omezení, včetně věkových limitů pro získání oprávnění.

Přehled skupin a jejich oprávnění

Následující tabulka poskytuje přehled jednotlivých skupin řidičských oprávnění a jejich specifik:

Skupina Oprávnění Věkové omezení
alt_text AM Řízení mopedů a motocyklů s objemem do 50 ccm nebo které nepřesahují maximální rychlost 45 km/h, případně jiné motory do výkonu 4 kW od 15 let
alt_text A1 Řízení motocyklů s objemem do 125 ccm a výkonem do 11 kW (čtyřkolky - 15 kW) od 16 let
alt_text A2 Řízení motocyklů s objemem do 125 ccm a výkonem do 35 kW. Opravňuje řídit i stroje ze skupiny A1. od 18 let
alt_text A Řízení motocyklů bez omezení výkonu. Opravňuje řídit i stroje ze skupiny A1. od 24 (nebo 20) let
alt_text B1 Řízení menších dvoustopých vozidel do 15 kW. Platí pro tříkolové stroje ze skupiny A1. od 17 let
alt_text B Řízení vozidel do 3,5 tuny a přepravy 8 osob nejvýše včetně řidiče. Lze připojit vozík o hmotnosti až 750 kg. Platí i na traktor do 3,5 tuny. od 18 let
alt_text B+E Řízení vozidel s přípojným vozidlem do 3500 kg od 18 let
alt_text C1 Řízení vozidel nad 3,5 a do 7,5 tuny, počet míst k sezení nepřevyšuje 9. Lze vléci přípojné vozidlo max do 750kg. od 18 let
alt_text C1+E Řízení jízdních souprav do 12 tun. Pouze pro držitele skupiny C1. Souprava = vozidlo C1 a přívěs do 750kg, nebo vozidlo B a přívěs do 3,5 tuny. od 18 let
alt_text C Řízení vozidel nad 3,5 tuny od 21 let
alt_text C+E Řízení jizdních souprav z vozidel C a s přípojným vozidlem nad 750 kg od 21 let
alt_text D Řízení autobusů od 24 let
alt_text D1+E Řízení jízdních souprav s vozidlem skupiny D1 (minibus) a přívěsem nad 750kg. od 21 let
alt_text D+E Řízení jízdních souprav s vozidlem skupiny D (bus) a přívěsem nad 750kg od 24 let
alt_text D1 Řízení vozidel pro přepravu osob (od 8 do 16 míst, např. minibus). Přívěs max 750kg. od 21 let
alt_text T Řízení traktorů a dalších zemědělských a lesnických strojů. od 16 let

Jak získat řidičský průkaz?

V České republice je nutné absolvovat autoškolu a úspěšně složit teoretickou a praktickou zkoušku. Po úspěšném složení zkoušek je vám vydán řidičský průkaz, který je platný na dobu neurčitou.

Pro žádost o nový řidičský průkaz je potřeba:

  1. platný průkaz totožnosti,
  2. posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydaný praktickým lékařem,
  3. doklad o odborné způsobilosti žadatele se záznamem o úspěšném vykonání zkoušek v autoškole.

Výměna řidičského průkazu

Výměna řidičského průkazu je proces, který může nastat z různých důvodů - například po skončení platnosti nebo poškození průkazu.

Dokumenty potřebné pro výměnu průkazu

K výměně řidičského průkazu si připravte následující dokumenty:

  1. Platný průkaz totožnosti
  2. Stávající řidičský průkaz
  3. Žádost o výměnu řidičského průkazu

Žádost obdržíte a vyplníte na příslušném úřadu, případně ji můžete vyplnit elektronicky.

Jak podat žádost elektronicky

Od června 2021 je možné podat žádost o výměnu řidičského průkazu elektronicky. Tento proces je jednoduchý a pohodlný, a to díky Portálu občana. Tento portál je navržen tak, aby usnadnil interakci občanů s veřejnou správou a umožnil jim vyřídit různé úřední záležitosti online.

K podání žádosti o výměnu řidičského průkazu budete potřebovat následující:

  1. Platný průkaz totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas.
  2. Stávající řidičský průkaz, který chcete vyměnit.
  3. Přístup k internetu - pro přístup k Portálu občana a podání žádosti online.

Co se stane po podání žádosti

Po úspěšném podání žádosti online se proces výměny řidičského průkazu začne. Úředníci zkontrolují vaši žádost a pokud je vše v pořádku, začne proces výroby nového řidičského průkazu. Jakmile je průkaz hotov, budete o tom informováni a můžete si ho vyzvednout na příslušném úřadu.

Jaké jsou náklady spojené s výměnou řidičského průkazu?

Výměna řidičského průkazu při uplynutí jeho platnosti je zdarma. Vydání nového řidičského průkazu stojí 200 Kč. Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě (do 5 pracovních dnů) stojí 700 Kč. Mezinárodní řidičský průkaz stojí 50 Kč. Výpisy (bodový, evidenční karta řidiče) stojí 15 Kč za první stranu a 5 Kč za každou další započatou stranu.

Ztráta řidičského průkazu je situace, kterou si žádný řidič nepřeje zažít. Může k ní dojít různými způsoby, například při krádeži nebo ztrátě peněženky. Pokud se vám to stane, je důležité okamžitě kontaktovat příslušné orgány a podat o nový průkaz.

Jízda s neplatným řidičským průkazem se nevyplácí

Jízda bez platného řidičského průkazu je nejen nelegální, ale také riskantní. Platný řidičský průkaz je důkazem vašich schopností a kvalifikace k řízení motorového vozidla. Bez něj se vystavujete riziku pokut a dalších nepříjemností. Může se jednat o pokuty, které mohou dosáhnout až desítek tisíc korun. Kromě toho může dojít k odebrání vozidla a v některých případech dokonce k trestnímu stíhání.

Pokud jste například zapojeni do dopravní nehody a nemáte platný řidičský průkaz, může to mít vážné důsledky. Vaše pojišťovna může odmítnout pokrýt škody a můžete být nuceni zaplatit všechny náklady sami. Navíc, pokud je zjištěno, že jste byli viníkem nehody, můžete být obviněni z trestného činu.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění